Liecebny dom Machnac Trencianske Teplice povodny stav

Zachráňme Machnáč

Jedinečné dielo architekta Jaromíra Krejcara z roku 1932 je po vile Tugendhat najdôležitejším medzníkom medzivojnového modernizmu v Československu.