Homogénne podlahové krytiny rady ELEKTROSTATIK

Elegantné LINO Fatra aj do laboratórií a vývojových centier

Fatra, a.s., sa už niekoľko desiatok rokov radí medzi tradičných a osvedčených výrobcov podlahových krytín. Lisované podlahoviny sa vo Fatre vyrábajú od roku 1949. Za tie roky sa Fatra dostala od rolovaných systémov až po luxusné vinylové dielce a plávajúce podlahy s PUR povrchovou úpravou, ktoré patria medzi najkvalitnejšie podlahy ponúkané na súčasných trhoch. V roku 2015 vo firme zaviedli aj technológiu regranulácie, ktorá podporuje takmer bezodpadovú výrobu niektorých produktových radov a vedie k zníženiu uhlíkovej stopy pri výrobe.

Vybrané rady rolovaných systémov a dielcov disponujú elektrickými vlastnosťami, vďaka ktorým je krytina vhodná na aplikáciu do priestorov so špeciálnymi požiadavkami. Fatra svojimi produktovými radmi pokrýva rôzne stupne záťaže – bytovú výstavbu, komerčnú, ale aj ľahký priemysel, a to v úrovniach mierna (21, 31, 41), stredná (22, 32, 42), vysoká (23, 33, 43) a veľmi vysoká záťaž (34).

Homogénne podlahové krytiny radu ELEKTROSTATIK (vnútorný elektrický odpor ≤ 1 •106 Ω) sú vhodné do prostredia s požiadavkou na elektrostaticky vodivé zhotovenie podlahy, napr. do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, laboratórií, na zdravotnícke pracoviská (RTG pracoviská, operačné sály, prípravovne).

Podlahy Novoflor Extra Statik SD

Homogénne antistatické dielce radu DYNAMIK (vnútorný elektrický odpor ≤ 1 •108 Ω) sú určené predovšetkým na aplikáciu do priestorov s požiadavkami na antistatické zhotovenie podlahy, napr. do počítačových sál, výrobní elektroniky, na pracoviská v oblasti telekomunikácií atď.

Staticky disipatívna podlahová krytina v rolkách Novoflor Extra Statik SD patrí medzi heterogénne záťažové podlahové krytiny LINO FATRA s hrúbkou nášľapnej vrstvy 0,8 mm, ktorá predurčuje túto podlahovinu do priestorov s najvyšším stupňom záťaže (34). Jedinečnou vlastnosťou tejto podlahoviny je schopnosť odvádzať statický náboj, preto reprezentuje skupinu staticky disipatívnych podlahových krytín a je určená tam, kde sa vyžaduje antistatické zhotovenie podlahy a zvýšená ochrana elektronických prístrojov pred poškodením elektrickým výbojom.

Novoflor Extra STATIK SD sama osebe spĺňa požiadavky EN 1081 a EN 14041 na staticky disipatívne podlahoviny (vnútorný elektrický odpor ≤ 1 •109 Ω). Povrch podlahoviny je vybavený inovovanou vrstvou vodivého polyuretánového laku, ktorá dopĺňa rad výborných technických parametrov.

Podlahové krytiny 1

O tom, že tieto podlahoviny sú rýdzo české výrobky, svedčí aj ich testovanie na vertikálny odpor, ktoré prebieha priamo vo Fatre a je súčasťou výrobného procesu. V prípade homogénnych podlahových krytín prebieha príprava už pri tvorbe zmesi, ktorá sa skladá z granulátu a vodivej pasty. Vytvarované bloky sa ďalej režú na kusy, ktoré sa znovu prelisujú a upravia na finálny formát podlahových dielcov. Všetky jednotlivé dielce sa potom testujú na vertikálny odpor pomocou trojbodovej elektródy.

V prípade heterogénnych podlahovín Novoflor Extra Statik SD sa meria odpor každej vrstvy, z ktorej sa podlahová krytina skladá. Na záver sa vyreže vzorka hotovej podlahoviny, ktorá sa podrobí testu rovnakým spôsobom ako homogénna podlahovina. Pred uvedením na trh sa všetky homogénne aj heterogénne podlahoviny testujú a musia prejsť certifikáciou externej skúšobne.

rez heterogénnou podlahou

Správny výber podlahovej krytiny záleží na požiadavkách na vnútorný odpor (Rv), v prípade elektrostaticky vodivých podláh sa uvažuje o podlahových krytinách, ktoré vlastnosťami zodpovedajú požiadavke na zvodový odpor podlahy Rv ≤ 106 Ω. V prípade disipatívnej podlahy je požiadavka na zvodový odpor podlahy Rv ≤ 109 Ω.

Podlahové krytiny v interiéri

Lepenie elektrostaticky vodivých podláh má vplyv na ich celkové vlastnosti a používanie v praxi. V prípade Fatry je mnoho spôsobov, ktoré si možno vybrať z predpisu týkajúceho sa ukladania, ktorý je voľne prístupný. V ponuke nájdete systémy Fatra – Uzin, Fatra – Henkel, Fatra – Mapei, Fatra – Schönox, Fatra – Kiesel, Fatra – Bralep a Fatra – Bostik.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Fatra, a.s.