cistota civilnych priestorov nove interiery v city business center
Galéria(11)

Čistota civilných priestorov: Nové interiéry v City Business Center

Partneri sekcie:

Nosnou témou dizajnového riešenia je kontrast, pričom zámerom bolo dosiahnutie čistého, jednoduchého a civilného priestoru s použitím dvoch až troch základných materiálov. Pri tvorbe interiéru verejných priestorov je dôležitým a náročným aspektom výber vhodného materiálu ktorý ustojí svoje miesto nielen z estetického hľadiska ale aj z hľadiska prevádzkového.

01  big image
02 big image
03 big image
07  big image
06  big image
05  big image
04  big image
08 big image

Architektúra

Architektonické riešenie City Business Center (CBC) je založené na 7 podlažných hranolových hmotách CBCIII a CBCIV takmer identického pôdorysu a 12 podlažnom hranole CBCV, ktorého pôdorysná plocha je cca polovičná oproti prvým dvom.  Funkčné využitie objektov sa v priebehu projektového procesu zmenilo pri CBC V – z pôvodného bytového domu vznikol administratívny objekt s občianskou vybavenosťou v parteri, podobne ako u CBC III a IV.

Pohľad z Karadžičovej ulice na objekty CBC 3, 4 a 5

Interiér

Hlavným záberom interiérového riešenia bol v tomto prípade návrh reprezentačných vstupných verejných priestorov ako sú vstupné lobby do administratívnych objektov CBC 3, 4, 5 a typické výťahové haly opakujúce sa na jednotlivých podlažiach budov.

Od pôvodného zámeru urobiť v objekte CBC 5 dvojpodlažnú vstupnú lobby nakoniec investor ustúpil, čo je v tomto prípade v súvislosti s výškou a proporciou objektu na škodu celkového riešenia. Proporcie a veľkosť vstupných lobby v CBC 3 a CBC 4 sa od od prvej skice prakticky nezmenili, takže v tomto prípade bola koncepčná práca pri tvorbe interiéru priamočiarejšia.

Vstupná lobby CBC 3 (autor. CEPM)

Recepčný pult vo vstupnej lobby CBC 3 (autor: CEPM)

Meetingpoint vo vstupnej lobby CBC 3 (autor: CEPM)

Meetingpoint vo vstupnej lobby CBC 5 (autor: CEPM)
–>–>

Materiály

Dominantným materiálom je v tomto prípade umelý kameň. V priestoroch objektu CBC 3 a CBC 4 sa využíva v  kontraste s drevom a v priestoroch objektu CBC 5 v kontraste s keramickým obkladom s výraznou štruktúrou. Tretím materiálom vo vstupnej lobby všetkých objektov je zeleň, resp. veľkoformátová zelená stena, ktorá ma za úlohu do pomerne chladného civilného priestoru vniesť teplo.

Recepcia spoločnosti HB Reavis v CBC 3 (autor interiéru: Luděk Rýzner)

Dôležitú úlohu okrem materiálového riešenia zohráva najmä pri pohľadoch z ulice nasvietenie vstupných lobby. Ich jasné „rozžiarenie“ po zotmení prirodzene navádza a upozorňuje na hlavné vstupy do budov.

Materiálové riešenie a dizajn vstupných a typických výťahových hál na podlažiach prešiel počas tvorivého procesu viacerými materiálovými zmenami vyvolanými investorom. „Niekde sa podarilo ustáť navrhované riešenie a niekde sa muselo ísť do kompromisov, či už bol tlak vyvolaný cenou, prevádzkovým hľadiskom alebo novými požiadavkami investora“.

Typická výťahová lobby CBC 5 (autor: CEPM)

Typická výťahová lobby CBC 3 (autor: CEPM)

Priestory ateliéru CEPM (autor: CEPM)

City Business Center III, IV a V

Miesto: Karadžičova ulica, Bratislava
Stavebník:  CBC Development s.r.o.
Generálny dodávateľ: HB Reavis Management spol. s r.o.

Začiatok výstavby: 2009
Ukončenie výstavby: 2011

Autor konceptu: AUKETT
Ing. arch. Miroslav Frecer
 Ing. arch. Juraj Hantabal
 Ing. arch. Matúš Gondek
 Ing. arch. Jana Lehotská

Autor redizajnu: CEPM
Ing. arch. Ladislav Nagy
Spolupráca: Ing. arch. Martin Tribus

Autori interiéru: CEPM
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. arch. Matej Malina
Ing. arch. Martin Tribus
Ing. arch. Milan Škorupa

Generálny projektant: CEPM / Central european project management spol. s r. o.
Kontrola dokumentácie: Ing. Roman Bojnanský
Vedúci projektu CBCIII: Ing. Petra Truchla (zodp.projektant: Ing. Jana Luňáčková, Ing. Peter Marčok)
Vedúci projektu CBCIV: Ing. Roman Luňáček (zodp. projektant: Ing. arch. Martin Tribus)
Vedúci projektu CBCV:  Ing. Peter Új (zodp.projektant: Ing. Jana Bojnáková)

(pet)
Foto: Dano Veselský