business center moldavska
Galéria(2)

Business Center Moldavská

Partneri sekcie:

Základnou funkciou budovy je podnikateľské centrum s kancelárskymi priestormi, s prechodným ubytovaním a stravovaním. Z hľadiska urbanistického stavba dotvára priestor súboru  administratívnych budov tejto lokality na hranici mestských častí Terasa a Juh - hlavného dopravného ťahu mestom zo smeru U. S. Steel – Rožňava  do centra mesta Košíc,  po uliciach Moldavská cesta - Štúrova.

business center moldavska 7150 big image
Novostavba
Košice, Moldavská cesta 10/B
Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Lorenc, Ing. arch. Viktor Guth, Ing. arch. Jaroslav Juričko
Projektant architektonickej časti: Artes Design s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Ján Lorenc
Hlavný zhotoviteľ: EKOSTAV a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Drgoň
Stavebník: Business Center Moldavská a. s.
Dozorná činnosť: EUTECH a. s. 
Celkové investičné náklady bez DPH: 8,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH:  8 mil. €
Lehota výstavby: 09/2008 – 05/2012

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Z hľadiska architektonického stavba svojimi výrazovými prostriedkami tvorí jeden celok. Je výrazovo rozčlenená  plochami s  rôznou hmotovou a farebnou povrchovou  úpravou. Hlavné plochy fasády sú z hliníkového fasádneho  kazetového systému v troch farebných  odtieňoch,  kombinované presklenými plochami s nereflexnou úpravou. 

Vstupný priestor je  prekrytý oceľovou konštrukciou tvaru L s obkladom z hliníkového fasádneho systému v bielej farbe, ktorá tvorí samostatnú výrazovú hmotu.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Budova  – obdĺžnikový pôdorysného tvaru s 10 NP.
Nosná konštrukcia -monolitický bezprievlakový železobetón. Zvislé nosné konštrukcie – monolitické železobetónové stĺpy prierezu 600/600 mm, v osovom pôdorysnom rastri 6 m, 3 m, 4,2 m a 6,6 m. Vodorovné nosné konštrukcie –  monolitické bezprievlakové železobetónové dosky, uložené priamo na stĺpoch. 
Zakladanie – na monolitických železobetónových pásoch navzájom prepojených do základového roštu.
V budove sú  dve monolitické železobetónové priebežné schodiská a jedno schodisko  jednopodlažné na 2. NP. Tri výťahy sú umiestnené v monolitických železobetónových šachtách, ktoré sú súčasne stužujúcim prvkom budovy. Stavebný objekt tvorí jeden dilatačný celok.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Riešenie objektu  je v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z. z., nadväzujúcich noriem a vyhlášok.
V interiéri je pre stavbu charakteristická vnútorná galéria medzi 1. NP a 2. NP.
Na prízemí  v rámci recepcie je stála bezpečnostná a informačná služba.
V suteréne je technické zázemie s trafostanicou 1000 kVA a parkovanie 33 vozidiel nájomníkov.
Na prízemí je vstupný priestor s recepciou, reštaurácia s kapacitou 120 miest s kuchyňou na 500 jedál a kaviareň.
Na 1. až 7. poschodí sú veľkoplošné  kancelárske priestory cca 1.150 m2 so zázemím.
Na najvyššom ustupujúcom podlaží, 8. poschodí, sú  dva luxusné apartmány s pochôdznymi terasami, na prenájom.
Obvodové výplňové murivá a priečky sú z tvárnic YTONG na lepidlo YTONG v hrúbkach 300 mm; 150 mm; 100 mm. Zateplenie fasády pod kazetový fasádny systém je 150 mm izolácie z minerálnej vlny.
V budove sú tri osobné výťahy, dva o nosnosti 625kg a jeden o nosnosti  1125 kg od firmy Schindler.
Fasáda – predsadená, kombinovaná odvetranou fasádou s kazetovým obkladom LARSON na hliníkovom rošte s negatívnou škárou vo farbách biela, zelená, Cooper patina a presklenou fasádou fy. SCHUCO. Otváravé elementy typ SCHUCO  AWS/ADS 65, pevné časti Schuco SW50+  s okrasnými lištami štandardnými a prúdnicovými v kombinácii s pološtrukturálnym zasklením a priznanými vodorovnými prvkami.
Fasáda 9. NP apartámov je kontaktný zatepľovací systém Baumit s omietkou.
Strecha – plochá jednoplášťová.
Podlahové krytiny  v interiéri dlažby, koberce.
Budova je napojená na pitnú vodu, elektrinu, kanalizáciu, optický kábel Slovak Telekomu.
V budove je domáci rozhlas, SAT /TV rozvody, štruktúrovaná kabeláž pre telefóny a PC, EPS- elektrická požiarna signalizácia, priemyselná  televízia,  telefónna ústredňa.
Oproti prikladanej projektovej dokumentácii do súťaže, v zmysle podmienok súťaže,  pre stavebné povolenie  a realizáciu, sa z ekonomických dôvodov a dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy nerealizovali:
–  dvojitá prevetrávaná fasáda čelnej strany objektu,
–  vnútorný svetlík v budove cez všetky podlažia,
Urobili sa dispozičné zmeny polohy sociálnych zariadení na 3. – 7. NP, odstúpilo sa od  podlaží s ubytovacími jednotkami  mimo apartmánov 9. NP.

ROZHODUJÚCE TECHNOLÓGIE
Zdrojom tepla a chladu pre celú budovu sú tepelné čerpadlá/chladiče od fy. Skanska aj s tým súvisiaca technológia. Sú umiestnené na každom podlaží na technických plošinách. Dochladzovanie priestorov a v zime dokurovanie je možné  podokennými jednotkami Fancoilami, ktoré sú zónovo nastaviteľné.
Vetranie priestorov je vzduchotechnickými jednotkami, ktoré privádzajú do priestorov čerstvý vzduch v zmysle príslušných hygienických noriem, umiestnenými na technických plošinách na každom podlaží.
Optimálnym návrhom konštrukcií fasád objektu,  vetrania, chladenia a elektroinštalácií  je táto  stavba v zmysle zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, zatriedená do kategórie A ako nízka spotreba energie – viď Energetický Certifikát budovy  č.23530/2012/91/6812008/ECB v prílohe správy.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Podlahová plocha vnútorných priestorov celková: 10.075,8 m2
Podlahová plocha terás, loggií, technických plošín spolu: 754,2 m2
Podlahová plocha závetria a rampy spolu: 82,4 m2
Obostavaný priestor: 43 050 m3
Zastavaná plocha: 1.240 m2
Jednotlivé plochy kancelárskych priestorov je možné deliť od:  60 – 1.028,5 m2 na podlaží.
Celková plocha kancelárskych priestorov (1. – 7. poschodie) bez zázemí, chodieb: 5.840 m2.
Predpokladaný počet pracovníkov v kancelárskych priestoroch na 6 podlažiach: 450.
Kuchyňa má kapacitu 500 jedál.
Reštaurácia: 120 stoličiek.
Kaviareň: 24 stoličiek.
Budova má 9 NP a 1 PP.
Sú v nej 2 únikové schodiská a  3 výťahy, dva 625 kg, jeden 1.125 kg s prepravnou kapacitou 33 osôb.
Parkovacie miesta:
– na pozemku 80 parkovacích miest, z toho:
– v podzemnom parkovisku 47,
–  v podzemnom parkovisku budovy 33.

Časopis ASB – Architektúra, Stavebníctvo, Biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2013

Foto: Ing. Róbert Moško, Peter Mlynarič

–>–>