CBE816F9 DC28 4432 AAD5 F8BDF4E5132F
Galéria(7)

Budúci bulvár bude rezidenčný. Strabag sa približuje k cieľu zastavať 15 rokov nedokončený areál

Partneri sekcie:

Prekresliť kancelárie na byty nie je v Bratislave novou záležitosťou. Robia tak viacerí developeri, ku ktorým sa v predchádzajúcich rokoch pridala spoločnosť Strabag. Tá na roky nedostavanom pozemku navrhla rezidenčné veže, ktoré nakreslil renomovaný slovenský ateliér. Dnes je vznik projektu opäť o niečo reálnejší, a tým aj zastavanie parciel budúceho bulváru.

Nedokončený projekt 

Je to už dlhých 15 rokov, čo ostal areál Strabagu nedostavaný. Konkrétne ide o západnú časť Mlynských nív, kde má firma od roku 2009 svoju centrálu. Tá je typická rodinným domčekom, obráteným dolu hlavou a vsadeným na strechu presklenej budovy, čím sa stalo sídlo stavebnej firmy pomerene známe aj verejnosti (v galérii, pozn. red.).

V rámci celého projektu išlo o prvú etapu, ktorú mali doplniť ďalšie etapy. Pôvodné plány boli postaviť tu administratívne budovy, čo sa však nerealizovalo. Developerská divízia Strabagu tak zámer prehodnotila a rozhodla sa kancelárie prekresliť na byty, čo sa stalo len nedávno. V roku 2022, teda v období prudkého rozvoja bratislavského downtownu a vzniku veľkých bytových komplexov, ohlásil Strabag bližšie detaily. 

Zástavba pozemkov prichádza

Upravený zámer predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Medzitým dalo projektu zelenú hlavné mesto, keď v januári roku 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko. Development sa nakoniec dočkal aj finálneho rozhodnutia EIA. Podľa Ministerstva životného prostredia SR sa táto zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať, čo znamená, že bývanie od Strabagu právoplatne prešlo posudzovaním vplyvov na životné prostredie. 

Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.46.47
Hmotová štúdia bytového domu od firmy Strabag | Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

Nové bývanie v západnej časti Mlynských nív je ale opäť akutálnejšie. Mestská časť Ružinov prijala ešte v októbri roku 2023 návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Územným rozhodnutím totiž ďalšie etapy projektu disponovali ešte z roku 2006, keď sa plánoval celý projekt. Nakoľko ale prebieha zmena funkcie, územné rozhodnutie musí byť taktiež zmenené.

A tento proces dnes štartuje. Ružinov zverejnil oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Povoľovací proces sa teda po ďalších mesiacoch opäť posúva a zastavanie 15 rokov prázdnych parciel je konečne reálnejšie.

Nové veže od renomovaného ateliéru

Projekt navhrol mladý architektonický ateliér What Architects, ktorý spracúva zadania od interiéru až po urbanizmus, a to vcelku kvalitne. Ateliér má v portfóliu napríklad pokračovanie polyfunkčného súboru Rozeta v Ružinove, atraktívnu realizáciu promenády na Železnej studničke či ekologický projekt bývania na Viedenskej ceste, a rovnako viacero kvalitných interiérových realizácií vyššieho štandardu a mnoho ďalšieho. 

What Architects tentokrát navrhli aj rezidenčné veže Strabagu, zodpovedným projektantom zámeru je architekt Ondrej Kurek. Navrhovaná zmena bude umiestnená na pozemku o rozlohe vyše 14-tisíc metrov štvorcových. Riešené územie je z južnej strany ohraničené ulicou Mlynské nivy, zo severnej a západnej strany ulicou Jarabinková či areálmi logistiky a skladmi. Z východnej strany sa zase nachádza sídlo Strabagu, teda prvá etapa z roku 2009.

Administratívna budova, ktorá na ňu mala nadviazať, bude nahradená 57-metrovým bytovým domom s 1 podzemným a 18 nadzemnými podlažiami. Skladať sa bude z dvoch častí, jeho druhá, nižšia časť, bude obsahovať 13 nadzemných podlaží.

Podľa aktuálneho oznámenia o zmene územného rozhodnutia budú na strešných konštrukciách vytvorené terénne modelácie s výsadbou zelene. Rovnako sa tu budú vyskytovať priestory pre využitie a trávenie voľného času – komunitná záhrada. Strecha bude tiež obsahovať fotovoltické panely. 

Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.49.17
Východný pohľad na plánovaný bytový dom od Strabagu | Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

Na prízemí sa budú nachádzať vstupné priestory, päť prevádzok občianskej vybavenosti so spoločným zázemím, ale aj priestor na odkladanie bicyklov. Druhé až osemnáste podlažie bude slúžiť bývaniu. Vznikne tu 180 bytov – 9 jednoizbových a 107 dvojizbových do 60 metrov štvorcových, 57 trojizbových do 90 metrov štvorcových a 7 štvorizbových s najväčšou výmerou. 

Okrem bytov tu Strabag vybuduje aj 13 apartmánov (priestory na prechodné ubytovanie) v počte 12 jednoizbových a 1 dvojizbový apartmán. Známe sú aj ďalšie detaily projektu, obsahovať bude 212 balkónov, 9 strešných terás a určený je pre 436 obyvateľov. V rámci bytového domu sú navrhované aj plochy občianskej vybavenosti ako obchodné prevádzky a služby, ktoré budú prevádzkovo a konštrukčne oddelené od bytovej časti domu. 

Parkovanie je navrhované v počte 264 miest. Z toho bude 36 umiestnených v podzemnej garáži bytového domu, 223 automobilov nájde parkovanie v časti podzemnej garáže už existujúceho objektu prvej etapy a 5 stojísk bude umiestnených na Jarabinkovej ulici. Celý projekt má byť pripravený aj na elektromobilitu – v areáli dôjde k umiestneniu staníc na nabíjanie elektromobilov.

Zeleň, elektromobily i búranie 

V novom rezidenčnom komplexe je naplánovaná aj výsadba areálovej zelene so stromovou či kríkovou etážou a zatrávnením. Nové plochy budú vytvorené na rastlom teréne, ako aj nad podzemnými konštrukciami stavby. Súčasťou sadových úprav budú tiež trvalkovo-trávnaté záhony, dažďové záhrady a zatrávnenie. 

Pre vznik bytovky bude potrebné asanovať aj existujúce stavby, teda budovu Fyzioklinik, na ktorej odstránenie už bolo vydané povolenie. Asanované budú aj časti existujúcich spevnených plôch na dotknutých parcelách, a to za účelom ich náhrady za ďalšie zelené plochy.

Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.46.27
Hmotová štúdia bytového domu od firmy Strabag | Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

Výstavba bytového domu si vyžiada rozšírenie Jarabinkovej ulice a Mlynských nív o dva pruhy. Prepojenia oboch ulíc sa tým skvalitnia a v súbehu s južnou časťou areálu je navrhnutý cyklistický chodník i chodník pre peších, prítomné budú aj cyklostojany.  

Keďže sa neďaleko nachádza diaľničný most spolu s najkomplikovanejšou bratislavskou križovatkou, architekti tomu prispôsobili fasádu budovy. Južná fasáda objektu je preto navrhovaná so zreteľom na túto situáciu bez výrazne veľkých okenných otvorov a balkónov. Exteriérové bytové priestory sú navrhované na východnej a západnej fasáde, ale aj čiastočne ustúpenej južnej fasáde, ktorá je bez priameho kontaktu s ulicou Mlynské nivy.

Od roku 2022 sú známe len hmotové štúdie, situácie a rôzne pohľady, ktoré sčasti približujú veže aj po architektonickej stránke. Stále však ide len o kusé informácie a konkrétnejšie vizualizácie nateraz nie sú k dispozícii.

Budúcnosť Mlynských nív je rezidenčná

Bývanie od Strabagu vznikne v lokalite, kde sú už dnes prítomné veže na vysokej úrovni a ďalšie sa stavajú. Príkladom je atraktívny bytový dom Discovery Residence od Remac Properties Slovakia a architektov z Pantographu. Veža bola dokonca nominovaná na ocenenie CE ZA AR. 

Hneď vedľa nej vznikol rovnako prestížny kancelársky projekt The Mill a o ďalších pár metrov je vo výstavbe bytový dom Millhaus, ktorý sem prinesie vyše 150 bytov. Výhľadovo sa počíta aj ďalšou vežou označenou ako Millhaus 2, pričom všetky tieto zámery patria pod Immocap.

Immocap Millhaus Vizualizacia 1
VIzualizácia projektu Millhaus, v pozadí vidieť električkovú trať i cyklotrasu spolu s kompletne premenenou zónou Mlynské nivy | Zdroj: Immocap

Medzi týmito domami a projektom od Strabagu, na obrovskej parcele bývalej betonárne, je zase naplánovaný zámer pod názvom Mlynárka od YIT Slovakia. Ten je v povoľovaní len na začiatku, avšak možno povedať, že ide o jednu z najkomplexnejších transformácii západnej časti Mlynských nív. Vzniknú tu kancelárie, ale aj stovky bytov, avšak až okolo roku 2030.

Mlynské nivy má však doplniť aj nová električková trať, ktorá bude spájať nové centrum Bratislavy so zvyškom mesta, čím sa stane táto časť metropoly ešte atraktívnejšia. Konečne tak vznikne mestský bulvár, ktorý bude obsahovať aj hlavnú mestskú cyklotrasu a Bratislava získa oblasť 15-minútového mesta. Teda budúci rezidenti budú mať všetko potrebné v pešej vzdialenosti do 15 minút. 

Zmena kancelárií na bytové domy od firmy Strabag teda dáva zmysel. Mlynské nivy – Západ bude v budúcnosti obývaná desiatkami tisíc obyvateľov, čím vznikne úplne nová časť Bratislavy, respektíve už vzniká. 

Spolu s ňou postupuje aj bývanie od Strabagu. Spoločnosť teraz musí počkať na vydanie zmeny územného rozhodnutia, následne môže žiadať o stavebné povolenie, ktoré môže teoreticky prísť aj v druhej polovici tohto roka. Po jeho správoplatnení môže začať firma konečne vypĺňať vyše desaťročie prázdne pozemky. 

Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.46.47
Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.46.27
Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.49.17
Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.45.19
Immocap Millhaus Vizualizacia 1
Snímka obrazovky 2023 06 05 o 23.49.48

Zmena navrhovanej činnosti „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom, Bratislava – Ružinov

Developer: Strabag Real Estate s.r.o.
Architekt: What Architects
Spracovateľ dokumentácie pre zmenu územného rozhodnutia: What Architects
Stav: V príprave