BIM dotazník

Zdroj: isifa/Shutterstock

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka o BIM (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie stavieb), ktorý distribuujeme v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko. Otázky sú krátke a výstižné, preto Vám vyplnenie nezaberie viac ako 1-3 minúty.

Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom tohto linku: BIM DOTAZNÍK

V samotnom dotazníku sú vložené logické linky, takže dotazník reaguje na Vami zadané údaje. Napr. ak uvediete, že BIM nevyužívate, neponúkne Vám otázky ohľadom toho, aké projekty a koľko percent projektov robíte v BIM, atď. Tento dotazník sa nemá vypĺňať „za firmu“, ale za konkrétnu osobu, ktorá má záujem odpovedať na jednoduché otázky, preto Vás zároveň prosíme o rozposlanie medzi Vašich kolegov.

Účelom dotazníka je získať čo najhodnovernejší obraz o aktuálnom stave využívania BIM v slovenskom stavebníctve. Vyhodnotenie bude už tradične prezentované na 5. Národnej BIM konferencii, dňa 17.10.2019.

Ďakujeme za Váš čas.