ASB hore v newse

BIM a CAD softvér pre vaše projekty

Pozrite si online webináre k uvedeniu novej verzie Allplan 2021.

Allplan Architecture: 1.12.2020, 10:00 hod
Allplan Engineering: 1.12.2020, 14:00 hod

Bezplatné webináre poskytnú komplexnú informáciu o riešeniach pre architektov a inžinierov.

Zaregistrovať sa môžete TU

ARCHITEKTÚRA

Allplan Architecture podporuje architektonické riešenia od návrhu rodinného domu až po mimoriadne projekty. Oboje vyžaduje vysokú úroveň znalostí, inovácií a kreativity. Architekti musia pracovať v 2D aj v 3D, efektívne si vymieňať informácie s projektovými partnermi a poskytovať vysoko kvalitné projekty.

> Práca na návrhu v 2D alebo 3D podľa vašich potrieb
> Rýchla a ľahká vizualizácia vašich projektov
> Najvyššia presnosť modelovania a detailných výstupov
> Hladká spolupráca odborných profesií
> Úspora času a vyššia kvalita návrhu stavby
> Spoľahlivé výkazy výmer

POZEMNÉ STAVBY A STATIKA

Allplan Engineering Building je skvelý nástroj pre čoraz zložitejšie a náročnejšie projekty pozemných stavieb. Na splnenie požiadaviek, ktoré z toho vyplývajú, musia inžinieri navrhovať presné a efektívne konštrukcie. Musia pracovať v 2D aj v 3D, efektívne si vymieňať informácie s projektovými partnermi.

> Modely, vykonávacie výkresy a podrobné vystužovanie pomocou jediného softvéru
> Kvalitné modely a ich kontrola, hladká výmena dát
> SCIA AutoConverter – automatický prenos modelu nosnej konštrukcie z Allplanu do statických programov
> Precízne výkazy výmer materiálov pre presné náklady
> Výkresy tvaru a výstuže

Allplan stred
Zdroj: Allplan Slovensko

INŽINIERSKE STAVBY

Allplan Engineering Civil umožní projektovať a udržať veľké projekty pod kontrolou. Vzhľadom k svojej veľkosti, zložitosti a spolupráci mnohých tímov predstavujú projekty infraštruktúrnych stavieb mimoriadnu výzvu. Inžinieri musia efektívne navrhovať veľké zložité konštrukcie, masívne stavby a mosty, a pritom zabezpečiť vysokú kvalitu modelu.

> Neobmedzené modelovanie ľubovoľných tvarov
> Rýchle vystužovanie a detailné spracovanie zložitých 3D konštrukcií
> Práca na návrhu v 2D alebo 3D podľa vašich potrieb
> Flexibilná práca s modelmi a výkresmi zjednodušuje implementáciu zmien návrhu
> Digitálny model terénu

MOSTY

Allplan Bridge je unikátny softvér pre modelovanie, analýzu, návrh a výkresovú dokumentáciu v jednom softvéri. Zvyšuje kvalitu návrhu, ktorý možno nepretržite optimalizovať, čo platí aj pre statickú analýzu a návrh so zohľadnením jednotlivých stavebných predpisov, pričom možno rýchlo porovnávať jednotlivé konštrukčné varianty.

> Parametrický model, statické výpočty a výkresová dokumentácia
> Rýchle a efektívne modelovanie, vystužovanie a výkresy betónových konštrukcií
> Návrh a výstavba bezpečnejších mostov
> Prehľadnosť, optimalizovaná komunikácia a koordinácia prác vďaka otvorenej výmene dát a BIM modelovaniu

BIM SPOLUPRÁCA

Allplan Bimplus je otvorená BIM platforma pre všetky odbory, ktoré spolupracujú na stavebných projektoch. Pomocou platformy Bimplus dokážete prepojiť jednotlivé modely z rôznych odvetví a následne ich ďalej analyzovať. Údaje, informácie, dokumenty a úlohy sú spravované centrálne v priebehu celého životného cyklu budovy.

> Prístup k objektom a informáciám v reálnom čase na ľubovoľnom zariadení
> Správa projektov, informácií a revízií
> Kontrola kolízií
> Priradenie atribútov a ďalších informácií k objektu
> Špecializované aplikácie pre stavebníctvo
> Otvorené rozhranie

Stiahnite si plnú verziu BIM riešenia Allplan 2021 na vyskúšanie zdarma na 30 dní na www.allplan.com.

Alebo si vyžiadajte obchodné informácie vyplnením formulára.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Allplan Slovensko s.r.o.