Autosalón VOLVO – LAND ROVER
Galéria(6)

Autosalón VOLVO – LAND ROVER

Partneri sekcie:

Autosalón je situovaný vedľa hlavnej prístupovej cesty do Trenčína. Vkusne zapadá do priemyselnej zóny obce Trenčianska Turná. Projekt rieši prístavbu k jestvujúcej predajni a servisu značky Volvo. Cieľom prístavby je vytvorenie novej predajnej plochy a servisu pre ďalšie dve značky – Jaguar a Landrover. Snahou autorov bolo pomocou jednoduchých výrazových prostriedkov vytvoriť dôstojný stánok na prezentáciu značiek. V zhode s filozofiou prezentovaných značiek sa na dostavbu autosalóna použili prevažne prírodné materiály – drevo, kameň, sklo a kov.

Nová prístavba sa skladá z troch hmôt – predajne, sociálno-administratívnej časti a servisnej haly. Servisná hala plynule nadväzuje na pôvodnú servisnú halu. Zachováva si rovnakú výšku, šírku, ako aj materiálové prevedenie. Hala je presvetlená strešným svetlíkom z viackomorových polykarbonátových platní.  Sociálno-administratívna časť je dvojpodlažná a tvorí prechod medzi servisnou halou a predajňou. Predajňa slúži na prezentáciu ponúkaných modelov. Keďže sa v tejto hale prezentujú dve značky, je predelená kamennou stenou na dve časti – jedna pre značku Volvo a druhú pre značku Land Rover.

Prístavba je jednoduchá, kvadratická. Členenie funkcií jednotlivých častí prístavby je podporené aj materiálovým vyhotovením. Servisná hala je opláštená sendvičovými panelmi sivostriebornej farby. Sociálno-administratívna časť, deliaca stena a plné časti prezentačnej haly sú obložené veľkoformátovým kamenným obkladom. Zasklené steny majú hliníkové rámy striebornej farby. V predajni je priebežný hliníkový pás striebornej farby, pred ktorým sú predsadené hliníkové lamely; lamely sú použité aj na časti fasády sociálno-dministratívnej časti.

Interiér autosalónu je riešený vo vyššom štandarde. Veľkoformátový kamenný obklad plynule prechádza z exteriéru do interiéru. Farbe kameňa je prispôsobená aj farba podláh. Podlahu showroomu Land Rover tvorí veľkoformátová dlažba, ktorá je uložená na špeciálnom podlahovom dilatačnom systéme firmy Mapei bez dilatačných líšt. Podlahu showroomu Volvo tvoria masívne drevené parkety, kontaktne lepené  na podklad. Galéria na 2. NP je ohraničená antikorovým zábradlím vyplneným bezrámovým bezpečnostným zasklením. Cez galériu je sprístupnená administratívna časť, pozostávajúca z dvoch kancelárií a rokovacej miestnosti. Celý servis je vybavený najmodernejšími technológiami. Najväčšiu pozornosť si zaslúžia zdviháky zapustené do podlahy, ktorých lišty sú  na úrovni podlahy servisu. Večerné osvetlenie je rozdelené na viac okruhov. Dominantu zvýrazňuje LED osvetlenie umiestnené v šikmej časti podhľadu, vytvorené z 865 kusov diód.

(pet)

Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Miesto / Location: Trenčianska Turná
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Lehocký
                                                      Ing. Michal Pakši                                                     
Hlavný projektant / General designer: PROTES – ASE
Hlavný zhotovovateľ / General contractor: STACON, s. r. o.
Stavebník: AUTOŠTÝL, a. s.
Investičné náklady / Investment costs: 1,87 mil. €
Stavebné náklady / Construction costs: 1,68 mil. €
Začiatok výstavby: 6/2008
Ukončenie výstavby: 8/2009

Základné údaje o stavbe
Zastavaná plocha / Built-up area: 1 261 m2
Úžitková plocha / Usable area: 1339,48 m2
Obostavaný priestor / Surrounded space: 8 481,27 m3

foto: Michal PAKŠI, Peter LEHOCKÝ, Eduard BRIGANT