AMI za Vami

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou AMI Nové Zámky usporiada v deviatich najväčších slovenských mestách svoje už tradičné odborno-prezentačné podujatia, ktoré mnohí architekti a projektanti umelého osvetlenia poznajú pod […]

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou AMI Nové Zámky usporiada v deviatich najväčších slovenských mestách svoje už tradičné odborno-prezentačné podujatia, ktoré mnohí architekti a projektanti umelého osvetlenia poznajú pod názvom AMI za Vami. Podujatia sa začnú v apríli tohto roku, a to 17. apríla v Trnave, 18. apríla v Trenčíne, 19. apríla v Žiline. V máji sa podujatie presunie do Popradu (22. 5.), Prešova (23. 5.) a Košíc (24. 5.). V mesiaci jún to bude Banská Bystrica (12. 6.), Nitra (13. 6.) a 14. júna sa séria podujatí uzavrie v Bratislave. Hlavnou témou tohto ročníka bude problematika energetického hodnotenia budov s dôrazom na osvetľovaciu techniku a optimálne využitie denného svetla. Účastníci podujatia bezplatne získajú CD s najnovšou verziou SW LITESTAR na výpočet umelého osvetlenia. Viac informácií na www.ami.sk.

AMI, spol. s r. o.