Administratívna budova MONDI SCP
Galéria(6)

Administratívna budova MONDI SCP

Partneri sekcie:

Budova MONDI SCP je moderným kancelárskym objektom. Možno hovoriť o inteligentnej budove, keďže spĺňa nároky na úspornosť prevádzky, ekológiu a kvalitu pracovného prostredia. Dvojplášťová fasáda umožňuje prirodzené vetranie aj clonenie jednotlivých kancelárií, čím sa zabraňuje ich prehrievaniu. Všetky energetické a technické funkcie budovy sú riadené úsporným centrálnym systémom.

Šesťpodlažný objekt sa nachádza na mierne svahovitom území, pri križovatke severne od odbočky na Banskú Bystricu z hlavnej cesty smerujúcej zo Žiliny do Popradu. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet s kruhovými a štvorcovými stĺpmi a bezprievlakovým železobetónovým stropom. Dispozícia budovy sa musela prispôsobiť terénu – svah určil rozmiestnenie prevádzok v budove, keďže výškový rozdiel medzi úrovňou hlavnej cesty a vstupom je približne 1,5 metra.

Architektonicky je hmota objektu rozdelená štruktúrou fasády na dva fasádne systémy, determinované orientáciou a polohou. Južnú a časť západnej fasády vytvára závesný fasádny systém s dvojitým opláštením, ktorý má dve hlavné funkcie – chrániť priestory proti nadmernému preslneniu v lete a čiastočne eliminovať hluk z frekventovanej hlavnej komunikácie. Severnú fasádu tvoria pásové okná s plným parapetom a má klasickú funkciu – pomocou tepelnoizolačných parapetov ovplyvňuje mikroklímu a energetickú náročnosť budovy.

Základná konštrukcia budovy je z monolitického železobetónu. Priestor prvého až piateho nadzemného podlažia je prepojený átriom, ktoré má v strope zabudované zariadenie na odťah dymu a tepla. Veľkú časť budovy tvoria kancelárie, pričom na prvom nadzemnom podlaží je aj jedáleň pre zamestnancov a bufet. Kancelárske priestory sa nachádzajú v klinovo sa roztvárajúcom konštrukčnom trojtrakte na piatich nadzemných podlažiach po obvode trojuholníka, okolo vnútorných chodieb, vertikálneho jadra, hygienických zariadení a átria.

Administratívna budova MONDI SCP
Miesto / Location: Ružomberok, Tatranská cesta 3
Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Využitie / Function: administratívna budova
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík
Hlavný projektant: PROMA, s. r. o. – architektúra a projektovanie stavieb
Hlavný zhotovovateľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Stavebník: MONDI SCP, a. s.
Investičné náklady s DPH: 8,34 mil €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 7/2008
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 6/2009
Počet nadzemných podlaží / Number of above-ground floors: 6
Počet podzemných podlaží / Number of under-ground floors: 1
Počet parkovacích miest / Number of parking places: 60

Dodávatelia stavby
Vonkajší plášť: Schüco International KG
{PL}

foto: Matej SLEZÁK