vyrobky s certifikatom cradle to cradlecm dalej boduju v programe leed verzia 4 v4
Galéria(3)

Výrobky s certifikátom Cradle to CradleCM ďalej bodujú v programe LEED verzia 4 (v4)

Certifikačný program Cradle to Cradle sa presadzuje stále viac. Po očakávanom spustení programu LEED v4 (koncom novembra 2013) budú produkty s certifikátom Cradle to Cradle prinášať až o 2 body viac v oblasti Materials & Resources (Materiály a zdroje) certifikačného systému LEED pre nové stavby.

3571 big image
4943 big image
Dekoratívne lakované sklo Lacobel Orange Classic

Kľúčové body
V rámci LEED verzia 4 budú produkty s certifikátom Cradle to Cradle zahrnuté do hlavného programu LEED, čím pomôžu pri získavaní vyššieho bodového hodnotenia v oblasti Materiály a zdroje. Verzia 4 certifikačného programu bola schválené v júli 2013 a bude spustená koncom novembra.

Program LEED 2009 (verzia 3) však bude otvorený na registráciu až do 1. júna 2015. Projektové tímy sa môžu teda registrovať buď v programe LEED v4, alebo do 1. júna 2015 aj v programe LEED 2009. Po tomto dátume bude otvorený už iba LEED v4.

Hlavným prínosom certifikátu Cradle to Cradle v LEED v4 – Nové stavby je vyššie bodové hodnotenie v oblasti Materiály a zdroje, Údaje o stavebných materiáloch a ich optimalizácia – zloženie materiálov.

Planibel Energy N – sklo s povlakom s protislnečnou ochranou

V oblasti uvedenej vyššie možno získať až 2 body. Dosiahnutie vyššieho bodového hodnotenia motivuje projektové tímy, aby si vyberali produkty, ktorých chemické zloženie je inventarizované pomocou prijímanej metodiky a pri ktorých sú potvrdené minimálne použitie a produkcia škodlivých látok.

Splnenie podmienok
Certifikát Cradle to CradleCM spĺňa podmienky na získanie bodov v dvoch variantoch:

Variant 1
Analýza zloženia materiálov

Čo?
Projektové tímy sa oceňujú za výber produktov, ktorých chemické zloženie je inventarizované pomocou prijímanej metodiky.

Ako?
V prípade variantu 1 sa udelí 1 bod projektom, kde je trvale inštalovaných najmenej 20 produktov, spĺňajúcich aspoň jedno z uvádzaných kritérií. Jedným z týchto kritérií je certifikácia Cradle to Cradle.

Úroveň certifikácie C2C?
Daný produkt musí byť certifikovaný ako Cradle to Cradle v2 – základná úroveň alebo vyššia, alebo Cradle to Cradle v3 – bronzová úroveň alebo vyššia.

Extra číre sklo Planibel Clearvision s protislnečnou ochranou

Variant 2

Optimalizácia zloženia materiálov

Čo?
Projektové tímy sa oceňujú za výber produktov, v prípade ktorých je potvrdené minimálne použitie a produkcia škodlivých látok.

Ako?
V prípade variantu 2 sa projektom udelí (ďalší) jeden bod, ak zahrnujú optimalizované produkty, ktorých podiel tvorí minimálne 25 % celkovej ceny trvalo inštalovaných produktov.

Úroveň certifikácie C2C?
Cena produktov so strieborným certifikátom Cradle to Cradle v3 je do posúdenia zahrnutá na 100 %, takže sa zohľadňuje skutočnosť, že produkty neobsahujú zakázané chemické látky zo zoznamu Cradle to Cradle ani látky považované za karcinogény, mutagény alebo reprodukčné toxíny.

Plavené sklá, sklá s magnetrónovým povlakom a interiérové dekoratívne sklá od spoločnosti AGC Glass Europe sú v súčasnosti certifikované na striebornej úrovni a pomáhajú tak získať vyššie bodové hodnotenie.

Viac informácií nájdete na www.YourGlass.com alebo na www.c2ccertified.org

Viac informácií o C2C certifikácii a hodnotení v LEED
http://c2ccertified.org/news/article/leed_v4_includes_credits_for_cradle_to_cradle_certified

Environmentálna zodpovednosť AGC Glass Europe
www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/environmental_responsibility.html

–>