image 93706 25 v3

Vyhlásili nominácie v Cene za architektúru CE∙ZA∙AR 2017

Slovenská komora architektov oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017. 

Medzinárodná porota CE∙ZA∙AR 2017

Andrzej Marcin Bulanda (architekt, Poľsko),
Irakli Eristavi (architekt, Slovenská republika),
Michal Krištof (architekt, Česká republika),
Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika),
Juraj Sumbal (architekt, Slovenská republika),
Jan Šépka (architekt, Česká republika),
Juri Troy (predseda poroty, architekt, Rakúska republika).

Tento rok sa počas 16-ročnej histórie Ceny po prvýkrát prihlasovali diela digitálne. Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér.

V prvom kole porota z celkového počtu 89 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Následne si pozrela 24 prác zaradených na „short list“. Po obhliadkach zvolila odborná porota nominácie v každej kategórii – okrem kategórie Bytové domy.

„Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli spomenutú kategóriu hodnotiť,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. „Je to možno istým spôsobom odraz doby alebo fakt, že práve tento druh diela je časovo veľmi náročný, mnohé diela sú vo fáze pred dokončením, a tak sa ich autori rozhodli neprihlásiť.“

Na základe hlasovania, ktoré prebehne v mesiaci september na portáli hn.online, bude udelené ocenenie „Cena verejnosti“. Tento rok organizátor opäť udelí ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.

Slávnostné odovzdávania cien sa uskutoční počas galavečera 5. októbra 2017 v Bratislave v priamom prenose o 20:05 na Dvojke. Záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Slovenská komora architektov dlhodobo spolupracuje i s hlavným mestom SR, v zastúpení ktorého prevzal aj tento rok záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.

RODINNÉ DOMY

DOM V DOME
Bernolákovo
autori: Martin Jančok
spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič

DOM PRI JAZERE
Vojka nad Dunajom
autori: Peter Jurkovič

VÍKENDOVÝ DOM VLČIE HRDLO
Vlčie hrdlo
autori: Henrich Korec, Ladislav Jurík

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

POĽOVNÍCKY DOM
Kuchyňa
autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač
spolupráca: Michal Zábranský

CASTELLUM CAFÉ
Nitra
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

OBNOVA A PRESTAVBA

PRESTAVBA SYNAGÓGY NA MULTIKULTÚRNE PRIESTORY
Lučenec
autori: Zsolt Papp
spolupráca: Alica Tichá, Ladislav Palacka, Slávka Prevendarčíková, Zoltán Krizsán, Igor Valuška, Katarína Valušková

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU TROJIČNÉ NÁMESTIE, TRNAVA
Trnava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Marcel Vadík, Viliam Zajíček, Mateja Vonkomerová

STARÁ SYNAGÓGA V BARDEJOVE
Bardejov
autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták

INTERIÉR

REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM KLÁŠTORE
Trnava
autori: Peter Jurkovič

FACH
Bratislava
autori: Iľja Skoček, Martin Skoček
spolupráca: Danica Jurkovičová

BYT S
Bratislava
autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke

ČÍNSKA REŠTAURÁCIA JASMÍN NA ŽIDOVSKEJ ULICI
Bratislava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Marián Stanislav

EXTERIÉR

UWO
Piešťany
autori: Ransu Helenius, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Gabriela Mészáros, Silvia Gálová, Nina Valíčková, Martina Mikócziová, Karol Gwiazdowski, Oksana Hetman, Rebeka Zacková, Vera Kiseľová, Lorcán Koethe, Sebastian Sowa, Peter Lényi, Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Lívia Gažová
foto: Anna Horčinová, Vera Kiseľová

OBNOVA ČASTI NÁMESTIA SLOBODY
Prievidza
autori: Marian Trcka, Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák

CASTELLUM CAFÉ
Nitra
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

Zdroj: Slovenská komora architektov