Ilustračná, plastové okná

Velux balí takmer všetky svoje okná bez plastov

Spoločnosť pokračuje v plnení stratégie trvalo udržateľného rozvoja 2030.

V pondelok 28. marca oznámila skupina Velux, že až 90 percent obalov ich strešných okien určených do šikmých striech neobsahuje plast. Namiesto toho sa využívajú materiály z papiera, konkrétne kartón, ktorý spĺňa certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Toto riešenie ušetrí spoločnosti 900 ton plastu ročne a jeho výsledkom je tiež jednoduchšia likvidácia obalového odpadu.

Keďže nové balenia neobsahujú expandovaný polystyrén (EPS), zákazníci ušetria čas pri triedení obalového odpadu – aj vďaka tomu budú procesy likvidácie odpadu efektívnejšie a lacnejšie. Táto transformácia viedla k zníženiu uhlíkovej stopy balení pre strešné okná do šikmých striech o 13 percent.

Zároveň je kľúčom k dodržaniu celkového strategického cieľa pre udržateľnosť, ktorým sa zaviazala optimalizovať balenie produktov tak, aby bolo 100-percentne recyklovateľné, obsahovalo jeden materiál a žiadne plasty – do roku 2030.

Každý rok sa na svete vyprodukuje 300 miliónov ton plastového odpadu. Vedci odhadujú, že 60 % plastov, ktoré vznikli od roku 1950 skončili na skládkach alebo v prírode. Navyše sa dokázalo, že jednorazové plasty majú negatívny vplyv na biodiverzitu a prírodu – pokiaľ skončia na nesprávnom mieste.

Znamená to tiež prvý krok v rozsiahlej udržateľnej transformácii toho, ako Velux podniká a aké produkty a riešenia prináša na trh. „Zaviazali sme sa pričiniť sa o udržateľnejšiu budúcnosť tak, že planéta a príroda stoja v centre našich produktových rozhodnutí,“ hovorí Tina Mayn zo skupiny VELUX.

„Balenia sú dôležitou súčasťou našich produktov, a aj preto musia byť čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Sme hrdí na to, že výrazne znižujeme množstvo plastov, ktoré používame na balenie a ochranu našich strešných okien. Ide o dôležitý krok k dosiahnutiu cieľa udržateľnosti, ktorý nazývame Green our packaging.“

Skupina Velux v roku 2020 spustila stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bude trvať desať rokov. Počas nej sa bude venovať klíme a ochrane prírody, inovovať udržateľné produkty a venovať sa zodpovednému podnikaniu.

Velux, red