veltrh elektrotechnika v dortmunde
Galéria(2)

Veľtrh ELEKTROTECHNIKA v Dortmunde

Špecializovaný veľtrh ELEKTROTECHNIKA patrí medzi významné regionálne veľtrhy v Nemecku v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Tento veľtrh sa bude konať tradične po dvoch rokoch od 11. do 14. septembra 2013 v Dortmunde (Messe Westfalenhallen Dortmund). Počas štyroch dní sa očakáva viac ako 400 vystavovateľov a asi 22 300 odborných návštevníkov, ktorí si zas vymenia názory na aktuálny stav nomenklatúry veľtrhu na trhu a na najnovšie výrobky a služby.

veltrh elektrotechnika v dortmunde 7075 big image
Elektrotechnike sú venované všetky dôležité témy, ako napríklad silnoprúdová elektrotechnika, elektroinštalačná technika, svetelná technika, automatizačná, riadiaca, meracia a regulačná technika, informačné a komunikačné technológie, nabíjacie stanice elektromobilov, nástroje a vybavenie dielní a ďalšie segmenty.

Prvý deň veľtrhu sa uskutoční seminár s názvom Nové normy a metrológia, ktorý bude venovaný osvetleniu v cestných tunelov. Seminár organizuje tím Tunel portálu (http://www.tunnel-portal.de). Pri tej príležitosti bude zverejnená nová norma pre Evakuačné osvetlenie v cestných tuneloch (pozn.: táto európska norma STN EN 16276 existuje aj v slovenskej verzii).

Meracie prístroje a metódy merania jasu na vozovke a stenách tunela budú ďalším okruhom prednášok tohto semináru. S témou fotometrické merania a neistota merania sa na seminári prestaví Spolkový fyzikálno-technický ústav (PTB) v Braunschweigu. Požiadavky na svetelný dizajn v cestných tuneloch a podjazdoch vymedzuje na jednej strane hľadisko bezpečnosti a na strane druhej záujem o maximálnu energetickú účinnosť, ochranu životného prostredia a minimálne investičné a prevádzkové náklady. Nižší príkon na osvetlenie tunelov možno dosiahnuť, napríklad pri lepších reflexných vlastnostiach vozovky.

Výsledky výskumu reflexných vlastností vozovky predstaví v Dortmunde zástupca TU Drážďany. Určite s veľkým záujmom sa stretne ponuka digitálnych jasomerov rôznych výrobcov, ktoré umožňujú statické a dynamické merania (z pohybujúceho sa vozidla) jasu pozemných komunikácií. Okrem toho na vyhradenej výstavnej ploche v hale 4 bude sústredená nomenklatúra technologického vybavenia tunelov.

Pod názvom Osvetlenie miestnosti sa na veľtrhu ELEKTROTECHNIKA uskutoční stretnutie architektov, projektantov, technikov, inštalatérov a prevádzkovateľov osvetľovacích zariadení. ale aj maloobchodníkov, výrobcov a zástupcov miest a priemyslu. Toto stretnutie bolo inšpirované posledným veľtrhom ELEKTROTECHNIKA, na ktorom svetelná technika zažila boom.

Top témami tohto stretnutia bude Digitalizácia svetla a budov a Inteligentné osvetlenie. Ak chcete ovládať osvetlenie miestnosti v čase vašej neprítomnosti, stačí vám na to tablet, PC alebo smartfón. V oblasti osvetlenia pozemných komunikácií je monitoring a diaľkové ovládanie osvetľovacieho zariadenia už samozrejmosť.

Viac na www.westfalenhallen.de/messen/elektrotechnik/50.php

Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.