Veľtrh CONECO opäť otvára stavebnú sezónu

Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 5.4.2008 sa už po 29-ty krát  stáva najvýznamnejším miestom stretnutia firemných ponúk, inovatívnych riešení a poznania výrobcov, predajcov, investorov, projektantov a architektov. Veľtrh stavebníctva CONECO a veľtrh efektívneho využitia energie RACIOENENERGIA prebiehajú spolu s veľtržnými podujatiami CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST.

O top charaktere a úspechu podujatia svedčí aj fakt, že v minulom ročníku veľtrh navštívilo viac ako 200 tisíc návštevníkov. Tento rok sa na veľtrhu bude prezentovať 900 vystavovateľov z 13 krajín – SR, ČR, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Slovinska, Talianska, Turecka, Švajčiarska, Kanady a Filipín, ktorí obsadia výstavnú plochu 60.000 m2.

Uplynulé roky zaznamenáva stavebníctvo dynamický rozmach nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Sprevádza ho rastúci záujem odborných inštitúcií a verejnosti o najnovšie trendy a inovácie v oblasti stavebníctva, realít, klimatizácie a vzduchotechniky, či využitia energie v bývaní.

Odborný sprievodný program a bezplatné poradenstvo

V spolupráci s odbornými inštitúciami je pripravený tak, ako po minulé roky odborný sprievodný program za účasti renomovaných odborníkov z príslušných oblastí. Tento rok sú k dispozícii všetkým návštevníkom bezplatné poradenské služby takmer 20 odborných inštitúcií a spoločností.

Významná obnova a energetická certifikácia budov, Integrovaný manažment vodných zdrojov na území obcí  či Marketing na trhu nehnuteľností sú vysoko aktuálne témy, ktoré sú súčasťou tohtoročného sprievodného programu. ZMOS usporiada konferenciu  s veľmi aktuálnou témou s prioritou a potrebou riešenia v súlade so záujmami Európskej Únie na tému Integrovaný manažment vodných zdrojov obcí.

Aké sú priority dopravnej infraštruktúry na Slovensku v rokoch 2007 – 2013 ako aj stav a vývoj slovenského stavebníctva predstaví v rámci sprievodného programu Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Za zmienku stoja aj prezentácie o panelových domoch, ktoré si postupne nachádzajú svoje miesto vo výstavbe aj na Slovensku.

Oficiálna účasť Českej republiky a národná účasť Turecka

Oficiálnu účasť na veľtrhu má opätovne Česká republika. Vystavovatelia sa tento rok po prvýkrát prezentujú v spoločnej expozícii v hale D2. Hlavným cieľom účasti Českej republiky je poskytnúť subjektom z ČR možnosť nadviazať obchodné kontakty a predstaviť svoje produkty potenciálnym zákazníkom. Sektor stavebníctva sa významnou mierou podieľa na dynamike rastu ekonomiky ČR, predstavuje jeden z jej pilierov, a práve tento fakt ešte viac zdôrazňuje účasť na veľtrhu.

Tento rok potvrdilo národnú účasť aj Turecko s 10 vystavovateľmi. Prezentuje sa taktiež Dolnorakúske spoločenstvo, ktoré združuje desiatku vystavovateľov z Rakúska. Záštitu nad veľtrhom CONECO 2008 prevzali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR.
 

CONECO

29. medzinárodný veľtrh stavebníctva

Stavebný veľtrh CONECO sa koná vždy začiatkom stavebnej sezóny. Predstavujú sa všetky novinky a technológie v oblasti stavebníctva. Tento rok sa na veľtrhu predstavia novinky z oblasti prefabrikovaných murovacích dielcov na báze ľahkého veľkoplošného panelu s integrovanými stavebnými funkciami alebo tehlové bloky pre obvodové steny bez dodatočného zateplenia, akustické stenové panely, nové úpravy a možnosti zatepľovania fasád, ale aj novinky v oblasti strešných krytín, hydroizolačných materiálov a v oblasti využitia nanotechnológií v stavebníctve. Výrobcovia okien, dverí a garážových brán avizujú predstavenie svojich noviniek práve na veľtrhu CONECO.

RACIOENERGIA

18. medzinárodný veľtrh efektívnosti a racionalizácie využitia energie

Veľtrh RACIOENERGIA sa špecializuje na energeticky zaujímavé riešenia stavieb a bývania, ako aj vylepšenia v oblasti vykurovacej techniky. Na veľtrhu sa prezentujú novinky a trendy v oblasti technických zariadení na výrobu tepla, využitia primárnych zdrojov energie a optimálne riešenia pre úspory energií. Súčasťou veľtrhu sú odborné semináre a workshopy na tému racionálneho využívania energie. Konferencia Využitie obnoviteľných zdrojov energie v teplárenstve, workshop Energetická hospodárnosť priemyselných objektov  a odborný seminár Meranie a rozpočítanie tepla sú aktuálnymi témami, ktoré sú organizované v spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu.

CLIMATHERM, CONECOINVEST, SLOVREALINVEST

CLIMATHERM predstavuje riešenia a produkty v oblasti klimatizačnej techniky a vzduchotechniky. CONECOINVEST A SLOVREALINVEST sú relatívne novými podujatiami, ktoré prezentujú investičné zámery, špecifiká a zaujímavosti vývoja realitného trhu a potvrdzujú existenciu obrovského priestoru pre komunikáciu možností, realizácií a trendov tohto vysoko progresívneho odvetvia.

Zdroj: Incheba, a.s.