V hnedom priemyselnom parku v Leviciach vznikne 122 pracovných miest

V hnedom priemyselnom parku v Leviciach vznikne 122 pracovných miest

Mesto Levice získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedého priemyselného parku z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška finančného príspevku predstavuje takmer 9,3 milióna eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške zhruba 9,8 milióna eur. Rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a dotáciou tvorí spolufinancovanie Mesta Levice.  Projekt by sa mal začať realizovať už v tomto mesiaci, jeho ukončenie je naplánované na december 2012. V hnedej priemyselnej zóne v areáli bývalého skladu ovocia a zeleniny vznikne 122 nových pracovných miest.

Vedenie mesta uzatvorilo zmluvy o budúcich zmluvách s dvoma slovenskými investormi, ktorí majú záujem v areáli pôsobiť. „Kofinancovanie projektu do výšky päť percent, ktoré musí zabezpečiť mesto, je najväčším problémom. V súčasnej situácii, keď je náš rozpočet tvrdo regulovaný, sme si nemohli dovoliť siahnuť na rozpočet. Hľadali sme iné možnosti, podarilo sa nám získať dvoch investorov a stihli sme vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie,“ uviedol v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok primátor Levíc Štefan Mišák. Spoločnosti ROEZ, s.r.o. Levice a HADVIČÁK, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici budú svojimi aktivitami prínosom predovšetkým pre rozvoj energetiky a automobilového priemyslu v regióne. „Zámerom celého projektu je vytvorenie nových pracovných miest a podpora firiem na území mesta. Mesto súčasne získa obrovský majetok a zabezpečí si trvalý príjem z dlhodobého nájmu,“ zhodnotil prínos projektu primátor.

Zdroj: TASR