Súťaž zelené strechy
Galéria(22)

Poznáme najkrajšie zelené strechy Slovenska: Aké rodinné domy aj verejné zelené strechy zaujali?

Súťaž Zelená strecha roku 2022 pozná svojich víťazov. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru oceňovala zelené strechy rodinných domov aj verejnú zeleň na strechách polyfunkčných centier.

Vyhlásenie prvého ročníka o najlepšiu zelenú strechu tohto roka bol súčasťou konferencie Zelené strechy pre odolnejšie mestá. Zapojiť sa mohli realizátori zelených striech, architekti, developeri, ale aj jednotlivci.

Cieľom súťaže bolo ukázať krásu a funkčnosť vegetačných striech v mestách a obciach. Zelené strechy sú adaptačným opatrením, ktoré zmierňuje negatívne dopady zmeny klímy. Pomáhajú znižovať teplotu v rozhorúčených mestách, efektívne zadržiavajú prívalovú dažďovú vodu a zvyšujú biodiverzitu. Ceny sa udeľovali v dvoch kategóriách: rodinná zelená strecha a verejná zelená strecha.

Rodinný dom, Liptovská Štiavnica
Rodinný dom, Liptovská Štiavnica
Rodinný dom, Liptovská Štiavnica
Rodinný dom Bratislava
Rodinný dom Bratislava
Rodinný dom Bratislava
Rodinný dom Triha
Rodinný dom Triha

Zelená strecha na rodinnom dome

1. miesto: Rodinný dom, Liptovská Štiavnica
Výmera: 85 m²

Montovaný rodinný dom má nepochôdznu šikmú strechu vytvorenú drevenými nosníkmi so záklopom. Jedna strana strechy má sklon 15 stupňov, druhá 25 stupňov. Hydroizoláciu tu tvorí PVC hydroizolačná fólia s odolnosťou proti prerastaniu koreňov. Na zelenej streche sa nachádza 7-centimetrová vrstva substrátu. Táto ocenená strecha má trojitú funkciu, a to estetickú, vodozádržnú aj ochladzovaciu.

Rodinný dom Liptovská Štiavnica
1. miesto v kategórii Rodinná zelená strecha | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

2. miesto: Rodinný dom, Bratislava
Výmera: 100 m²

Porotu zaujala kombinácia extenzívnej a intenzívnej zelenej strechy. Extenzívna strecha sa nachádza nad domom, intenzívna strecha zase nad parkovacím objektom. Na plochej streche bola vegetácia založená výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží.

Rodinný dom Bratislava
2. miesto v kategórii Rodinná zelená strecha | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

3. miesto: TRIHA, Bratislava
Výmera: 80 m²

Zelená strecha sa nachádza na rodinnom dome TRIHA v Rači, ktorý je spojený s architektonickým ateliérom manželov. Pohľad na nepochôdznu zelenú strechu majú priamo z obývačky rodinného domu. Skladá sa prevažne z rozchodníkov, doplnená je o suchomilné trávy a trvalky. Plochú strechu esteticky dopĺňa osvetlenie v tvare gúľ.

Rodinný dom TRIHA
3. miesto v kategórii Rodinná zelená strecha | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Cena verejnosti v tejto kategórii: Rodinný dom v Liptovskej Štiavnici

Zelená strecha na verejnej budove

1. miesto – Nivy centrum, Bratislava
Výmera: 12 000 m²

Zelená strecha je komplexným verejným priestorom určeným na oddych a rekreáciu. Slúži nielen návštevníkom centra, ale aj cestujúcim a obyvateľom mesta. Zeleň tu pozostáva z vyše 130 stromov, záhonov kvetov, popínavých rastlín či extenzívnych trávnikov. Dotvárajú ju komunitné záhrady, botanický chodník a netopierie úkryty rozširujúce biodiverzitu prostredia.

Verejný priestor na streche multifunkčného centra je kombináciou intenzívnej (pobytovej) a extenzívnej (nepobytovej) strechy s nepochôdznou zeleňou nad nadzemnými konštrukciami. Tá nie je zarátaná do celkovej rozlohy 12-tisíc m2.

Centrum Nivy
1. miesto v kategórii Verejná zelená strecha | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

2. miesto – SKY PARK, Bratislava
Výmera: 21 000 m²

Návrh celosvetovo uznávanej architektky Zahy Hadid ponúkol k originálnej architektúre aj správnu mierku zelene. Verejný priestor prirodzene prepája mestské funkcie ako bývanie, práca aj služby, ale aj špeciálnu funkciu coworkingu v teplárni. Všetky vhodné strechy boli realizované ako vegetačné. Porota súťaže ocenila kombináciu extenzívnej a intenzívnej strechy so stromami, drevinami, kríkovou zeleňou a skalničkami.

SKY PARK
2. miesto v kategórií Verejná zelená strecha | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

3. miesto – Jarabinky, Bratislava

Výmera: 4 616 m²

Koncept je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na verejný priestor pre všetkých, ale zároveň vznikol intímnejší poloverejný vnútroblokový priestor pre obyvateľov komplexu. Ten je zdvihnutý nad základnú výškovú úroveň o jedno podlažie. Zeleň sa tu stala neoddeliteľnou súčasťou architektúry.

Zelené plochy sú upravené tak, aby vytvárali vhodnú kompozíciu svojou farebnosťou, formou a vzhľadom drevín, krovín, bylín a okrasných tráv. Na terasách pri pobytových plochách sú umiestnené záhony z kríkov a trvaliek, ktoré opticky aj funkčne oddeľujú súkromné terasy.

Jarabinky
3. miesto v kategórii Verejná zelená strecha | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Cena verejnosti v tejto kategórii a zároveň Cena poroty za inovatívnosť projektu: GUTHAUS, Bratislava
Výmera: 2 880 m²

Zeleň je významnou súčasťou Polyfunkčného bytového domu na Račianskej ulici. Tvoria ju rôzne plochy od súkromných, poloverejných až po verejne prístupné. Nachádzajú sa tu všetky typy zelených striech od extenzívnych (730 m2), cez intenzívne nepochôdzne (670 m2) až po intenzívne pobytové na streche podzemnej garáže (1 480 m2).

Systém zelených striech je zároveň súčasťou celkového konceptu udržateľného hospodárenia s dažďovými vodami. Tie sú pomaly uvoľňované do sústavy priľahlých dažďových záhrad, kde postupne vsakujú do podložia.

GUTHAUS
Cena poroty za inovatívnosť projektu | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Redakcia v spolupráci s Asociáciou pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru