Spoločnosť PORFIX – pórobetón v roku 2006 utŕžila 704,2 mil. Sk

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany, výrobca a predajca murovaného materiálu, v roku 2006 utŕžila 704,2 milióna Sk. Medziročne to bol rast o 17,9 %. Hospodársky výsledok po zdanení vzrástol o 43,43 milióna Sk na 124,77 milióna Sk. Pridaná hodnota dosiahla výšku 309,65 milióna Sk.

„Celková výroba podniku PORFIX – pórobetón bola v objeme viac ako 440 000 kubických metrov (m3) murovacieho materiálu. Rekordný bol aj predaj, predali sme celoročnú výrobnú kapacitu,“ konštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Hennel. Spoločnosť naďalej investuje do modernizácie. Do nových technológií a dopravných zariadení smerovali finančné prostriedky v sume 30 miliónov Sk.

Predstavitelia spoločnosti konštatovali, že dosiahnuté finančné výsledky, predovšetkým objem a kvalita produkcie potvrdili, že rok 2006 bol jedným z najúspešnejších v doterajšej histórii spoločnosti PORFIX – pórobetón. „Aj keď dlhodobo naplno využívame výrobné kapacity, vďaka racionalizačným opatreniam vo výrobnom procese sa nám v minulom roku podarilo vyrobiť približne o 6 % viac murovacieho materiálu ako rok predtým,“ bilancoval Hennel.

V uplynulom roku PORFIX zamestnával 240 ľudí, čím sa zaradil medzi významných zamestnávateľov – podnikov v regióne. Navyše, v sociálnej oblasti realizoval viacero projektov v spolupráci so samosprávou, komunitnou nadáciou a charitatívnymi organizáciami.

Rok 2006 bol pre spoločnosť významný aj z pohľadu akvizície polovičného podielu akcií v pórobetónke Trutnov na severe Čiech. „Fabriku sme zmodernizovali a využili sme tak naše dlhoročné skúsenosti s výrobou šedého pórobetónu,“ poznamenal podpredseda predstavenstva spoločnosti PORFIX Martin Kováč.

Na margo sortimentu Kováč uviedol: „V januári 2007 sme začali s výrobou murovacieho materiálu, ktorý sa na českom trhu objavil pod značkou QPOR. Postupne chceme v Trutnove vyrábať ročne viac ako 200 000 m3 murovacieho materiálu. Veľa si sľubujeme od využívania synergií, ktoré nám táto investícia prináša.“

Zdroj: TASR

Komentáre