Slovpanel sa v prvom polroku dostal do straty

Stavebná spoločnosť Slovpanel, a.s. Žilina utŕžila v prvom polroku 2006 za predaj vlastných výrobkov a služieb vyše 53 mil. Sk pri výrobe 62,1 mil. Sk. Za prvých šesť mesiacov minulého roka pritom utŕžila 86,2 mil. Sk. Výrobná spotreba firmy predstavovala od januára do konca júna tohto roka 48,2 mil. Sk a pridanú hodnotu vygenerovala na úrovni 13,9 mil. Sk.

Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených spoločnosťou, v sledovanom období vykázal Slovpanel stratu 4,3 mil. Sk, kým v rovnakom období vlaňajška to bol zisk 4,5 mil. Sk. „Stratu pri výstavbe bytov ovplyvnila hlavne výška úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj dotácie na výstavbu zo štátneho rozpočtu či počasie,“ komentovala spoločnosť.

Ku koncu minulého roka disponoval podnik majetkom v celkovom objeme 77,6 mil. Sk pri vlastných zdrojoch vo výške 43,5 mil. Sk. Nerozdelený zisk minulých rokov sa na tom podieľal sumou 21,3 mil. Sk. Celkové záväzky evidoval Slovpanel v objeme 34 mil. Sk, krátkodobé záväzky z toho tvorili 31,3 mil. Sk. Naproti tomu krátkodobé pohľadávky dosiahli takmer 35 mil. Sk a na celkovom obežnom majetku sa podieľali takmer 80 %.

Spoločnosť Slovpanel Žilina vznikla v roku 1995. Základné imanie firmy je vo výške 23,6 mil. Sk. Firma sa zaoberá pozemnými a inžinierskymi stavbami, stavbami budov, bytovou výstavbou a stavbou rodinných domov. Akcionári firmy na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo koncom septembra tohto roka, rozhodli o skončení obchodovania so všetkými akciami Slovpanelu na Burze cenných papierov v Bratislave, pričom podniku nevznikla povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatia všetkých akcií. Spoločnosť tak prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

Zdroj: SITA

KategórieUdalosti