Predsedom SKSI zostáva Vladimír Benko

image 83187 25 v1

Členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) si 28. mája 2016 už tretíkrát zvolili za svojho predsedu Vladimíra Benka. Spolu s ním obhájili svoje posty aj prvý podpredseda Ján Petržala a podpredseda Anton Vyskoč.

Oficiálne otvorenie Valného zhromaždenia SKSI 2016 sa začalo krátko po 9.00 hodine. Účastníkom sa postupne prihovoril Predseda SKSI Vladimír Benko a pozvaní hostia. Ako prvý vystúpil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, po ňom podpredseda ZMOS Milan Muška, nasledovali podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Vladimír Drienovský, predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel, predseda Komory geodetov a kartografov Ján Hardoš a na záver dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave Stanislav Unčík.

Inžinieri si na tomto Valnom zhromaždení SKSI zvolili aj členov Autorizačnej komisie SKSI, zastúpenie v Dozornej a Etickej rade a Disciplinárnej komisii SKSI. Samozrejme, SKSI pamätala aj na svojich členov, ktorí roky reprezentovali komoru na rôznych úrovniach, a ocenila ich dlhoročnú činnosť. Čestnú medailu SKSI získali Ing. Ján Bustin, CSc., a Ing. Ján Voskár. Ocenenie vo forme čestného členstva SKSI si z rúk predsedu prevzali doc. Ing. Oto Makýš, PhD., Ing. Dušan Mišík a Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Dušan Mišík, Miloš Hudoba, Oto Makýš, Ivan Málek (prevzal cenu za J. Bustina), Vladimír Vránsky (prevzal cenu za J. Voskára)

Dušan Mišík, Miloš Hudoba, Oto Makýš, Ivan Málek (prevzal cenu za J. Bustina), Vladimír Vránsky (prevzal cenu za J. Voskára)

Ešte raz všetkým oceneným zo srdca gratulujeme!

Znovuzvolený predseda SKSI sa poďakoval za prejavenú dôveru a spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že po novom obsadení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa konečne systémovo spresní legislatíva v oblasti výstavby a obstarávania stavieb a prinesie tak kvalitné projekty a kvalitnejšie zhotovovanie stavieb.

Výsledky volieb:

  • Predseda SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
  • Prvý podpredseda SKSI: Ing. Ján Petržala
  • Podpredseda SKSI: Ing. Anton Vyskoč
  • PREDSTAVENSTVO SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Ing. Viliam Hrubovčák, Ing. Ján Jakubov, Ing. František Kinčeš, Ing. František Lužica, Ing. Andrej Marcík, Ing. Ján Petržala, Ing. Otto Tokár, Ing. Boris Vrábel, Ing. Vladimír Vránsky, Ing. Anton Vyskoč

Zdroj: SKSI

KategórieUdalosti