Odborná konferencia pre správcov DOMUS 2022 predo dvermi

Zdroj: ANASOFT APR

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS - sa uskutoční 27. a 28. septembra 2022 v hoteli Partizán na Táľoch.

Účastníci konferencií – správcovia bytových a nebytových priestorov – sa počas dvoch dní plných prezentácií a workshopov zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci workshopov získajú informácie o možnostiach efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách.

Samozrejmosťou sú aj osobné dvojdňové konzultácie so špecialistami na rôzne moduly softvéru – pre správcov, mzdy a personalistiku či výrobu tepla.

Viac informácii o konferencii a registračný formulár nájdete na https://www.anasoft.com/domus/sk/home/Novinky-blog/Novinky/Najvacsia-konferencia-o-sprave-nehnutelnosti-DOMUS-2022.

Zdroj: ANASOFT APR

Hlavné témy DOMUS konferencie 2022

 • Predstavenie novej verzie DOMUS 11
 • Otvorené bankovníctvo v systéme DOMUS
 • Inteligentné učiace sa párovanie bankových výpisov
 • Certifikácia východiskovej hodnoty bytového domu pri poistení
 • Výhody spolupráce pri poistení bytových domov
 • Nadsubjektová evidencia a práca s veľkým množstvom účtovných subjektov v module FINUS
 • Digitalizácia dokumentov v informačnom systéme DOMUS
 • Efektívnejšie ovládanie informačného systému DOMUS, tipy a triky
 • Spracovanie platieb v súvislosti s priraďovaním alebo delením platieb
 • Novinky a vylepšenia Modulu mzdy
 • Rýchle a efektívne spracovanie meračov (atypické odpočty, mobilná aplikácia a kontroly)
 • Portál POSCHODOCH po užívateľov bytov – novinky a vylepšenia
 • Nová členská evidencia
 • Schôdze, písomné hlasovanie a elektronické hlasovanie
 • Zásielky a elektronické doručovanie

www.anasoft.com

Zdroj: ANASOFT APR, spol. s r.o

KategórieUdalostiZnačky