ASB Články na tému

ANASOFT

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS, sa uskutoční 26. a 27. septembra 2023 v Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci.

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS - sa uskutoční 27. a 28. septembra 2022 v hoteli Partizán na Táľoch.