Odborná konferencia pre správcov DOMUS 2022 predo dvermi

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS - sa uskutoční 27. a 28. septembra 2022 v …