Novou výkonnou riaditeľkou SKGBC je Hana Ovesná

Hanka Ovesná

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenskej komory pre zelené budovy (SKGBC) sa od 1. októbra 2018 stala Hana Ovesná. Po takmer piatich rokoch preberá štafetu v presadzovaní trendu udržateľnej výstavby na Slovensku od Ladislava Piršela.

Hana Ovesná absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK. Svoje vzdelanie si doplnila o prestížny titul MRICS. Špecializuje sa na verejnú správu, územné plánovanie a urbanizmus. Pôsobila v medzinárodných developerských a stavebných spoločnostiach, kde sa zaoberala prevažne expanziou a stavebným manažmentom na Slovensku. Spolupracovala tiež s Regionálnym Environmentálnym Centrom v Bratislave pri viacerých lokálnych aj nadnárodných projektoch. Má bohaté skúsenosti na rôznych pozíciách v oblasti environmentálneho, či inovatívno-udržateľného charakteru. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Solved a zastáva tiež pozíciu členky predstavenstva SKGBC.

„V nasledujúcich rokoch budeme naďalej pokračovať v úsilí presadzovania trendu udržateľnej výstavby, v čom nás povzbudzuje aj stále vzrastajúci záujem verejnosti o zdravé životné prostredie, udržateľný rozvoj a zdravé vnútorné prostredie“ uviedla Hana Ovesná.

Ladislav Piršel zastával túto funkciu od roku 2014 a naďalej ostáva v rade aktívny prostredníctvom spoločnosti alocons, s.r.o., ktorá je členskou spoločnosťou SKGBC.

„Rada pod vedením Ladislava Piršela dosiahla výrazné úspechy a dostala do povedomia odbornej i laickej verejnosti“, povedal predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura. „Riaditeľ exekutívy v Slovenskej rade pre zelené budovy je zodpovedný za šírenie a realizáciu vízie, ktorou je najmä rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti. Hana Ovesná má na splnenie tejto úlohy tie najlepšie predpoklady,“ dodal Pavol Kukura.

Zdroj: SKGBC

KategórieUdalostiZnačky