Najlepší rezidenční developeri SR: Slnečnice a Mladé Čunovo

najlepsi rezidencni developeri sr slnecnice a mlade cunovo

Najlepšími rezidenčnými developermi Slovenskej republiky za rok 2012 sú developeri projektov Mladé Čunovo v kategórii pozemky a Slnečnice v kategórii rodinné domy. Pilotný ročník súťaže vyhlásil časopis Reality SK a realitný portál www.reality.sk pod záštitou hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad. Odborným garantom súťaže bola Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Ambíciou súťaže Najlepší rezidenčný developer SR je zviditeľniť hodnotné počiny developerov v oblasti rezidenčnej výstavby na Slovensku. „Na Slovensku udeľujeme ceny za architektúru i realizáciu. Cítili sme však, že tu absentuje ocenenie investorov, respektíve developerov, ktorých predstava sa najvýznamnejšie podpisuje pod finálny vzhľad lokalít, či dokonca mestských častí. Ohodnotením práce najlepších v tak dôležitej oblasti, akou je rezidenčná výstavba, chceme upozorniť na pozitívne príklady prístupu developerov v tomto segmente a z dlhodobého hľadiska napomôcť rozvíjať kultúru bývania na Slovensku,“ hovorí v mene vyhlasovateľa súťaže Martin Lazík, predseda odbornej poroty súťaže Najlepší rezidenčný developer SR.
Do súťaže sa mohli prihlásiť projekty z oblasti rezidenčnej výstavby z celého Slovenska. V prvom ročníku vyhlásili dve kategórie: rodinné domy a pozemky. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota.

Víťaz kategórie rodinné domy: Slnečnice

Víťazom v kategórii rodinné domy sa stal projekt Slnečnice, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ide o prvú fázu novovznikajúcej časti Bratislavy – Južného mesta. Projekt vyšiel víťazne z hlasovania poroty z hľadiska zabezpečenia financovania, koncepčnosti projektu v rámci veľkého urbanistického súboru a architektonického prínosu. Dôležitými kritériami pri hodnotení boli tiež dobrá občianska vybavenosť a dostupnosť do mesta. Porota ocenila aj prvok tzv. susedského stretávania, ktorý označila za zaujímavý príspevok k riešeniu verejného priestoru a sociálnych vzťahov.

Víťaz kategórie pozemky: Mladé Čunovo

Víťazom v kategórii pozemky sa stal projekt Mladé Čunovo, ktorý sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Bratislava-Čunovo. Porota pri výbere ocenila predovšetkým 100 % úspešnosť predaja projektu v priebehu dvoch rokov, dopravné napojenie a riešenie verejného priestoru v rámci projektu s dôrazom na veľkorysé zastúpenie zelene. Developer zodpovedne pristupoval aj k zlepšovaniu životného prostredia v celej lokalite, či už vybudovaním detského ihriska v mestskej časti, rekonštrukciou chodníka alebo vybudovaním komunitných susedských záhrad.

Ocenenie Najlepší rezidenčný developer roka 2012 v kategórii pozemky prevzali Andrej Brna a Ing. Martin Drázský zo spoločnosti Mladé Čunovo prevzali cenu od Ing. arch. Ingrid Konrad a Jána Palenčára, nového prezidenta NARKS.

Hodnotenie projektov
Jednou zo základných podmienok pre prihlásenie projektu do súťaže bola dokončenosť projektu. V prípade pozemkových projektov bolo nevyhnutné, aby mali skolaudované všetky inžinierske siete a komunikácie. V druhej kategórii sa mohli prihlásiť iba skolaudované rodinné domy.

Projekty hodnotila nezávislá porota zložená pod odborným dohľadom NARKS z profesionálov z oblasti architektúry ako aj predaja nehnuteľností. Porota zasadla v zložení: Ing. Adriena Litomerická, viceprezidentka C. E. I. a členka predsedníctva NARKS, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD., architekt a teoretik architektúry a Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár NARKS. Pri rozhodovaní sa zohľadňovali nasledujúce kritériá: lokalita, urbanistické riešenie, architektúra rodinných domov, ekológia projektu, spoločenská zodpovednosť developera, dokončenosť projektu, kvalita realizácie a úspešnosť predaja.

Viac informácií o súťaži a súťažné projekty na www.reality.sk/clanok/novinky/najlepsi-rezidencnu-developer-sr

Komentáre