LDM Bratislava s.r.o. – 25 rokov pôsobenia na Slovensku

Opracovávanie telesa

Spoločnosť LDM Bratislava s.r.o. bola založená v roku 1994 ako prvá dcéra českej firmy LDM, s.r.o. Česká Třebová, za účelom propagácie, dovozu, predaja a servisu priemyselných armatúr LDM na Slovensku.

Pravidelné účasti na výstavách, rozšírenie činnosti firmy o zabezpečovanie servisu a taktiež rozšírenie výrobného sortimentu o vysokotlakové armatúry boli na začiatku podstatné pre zabezpečenie stability a dlhej životnosti. Značku LDM sa za 25 rokov podarilo nezmazateľne zapísať do povedomia väčšiny odborných firiem, prevádzkovateľov a užívateľov priemyselných armatúr. Firma si vybudovala sieť stálych zákazníkov, kde vzťahy z čisto obchodných prešli na vzťahy priateľské.

Opracovávanie kuželky

Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti pripravujeme na jeseň tohto roku firemné dni po slovenských mestách, kde oslávime naše narodeniny v spoločnosti našich stálych obchodných partnerov a predstavíme sa tým novým…

Bližšie informácie zverejníme na našej stránke www.ldm.sk.

Marek Lehota
riaditeľ spoločnosti

Priemyselné armatúry