Časopis Stavebné materiály 1/2011 v predaji

Časopis Stavebné materiály 1/2011 v predaji

Od 21. februára je v predaji nové číslo časopisu Stavebné Materiály.

V prvom čísle sa dočítate:

Profil výrobcu

EBM Co.: Elegancia, čisté línie a optimálna funkčnosť
(A. Dingová)

Téma: Základy, spodná stavba

Podchytenie základových konštrukcií bytového domu v Nitre z priestorov technického suterénu
(P. Kocnár)
Sifónové a elektropneumatické drény
(P. Fekeč, B. Vrábel)
Pilóty Screwsol pri zakladaní stavieb (J. Hulla, M. Kmeť)
Zabezpečenie prác na spodnej stavbe
(P. Briatka)

Téma: Stavebná chémia
Úspešne realizovaná injektáž trhlín v betóne
(H. Graeve
Náterové látky na drevo používané vo vonkajšom prostredí
(E. Bobeková)
Lepiace tmely triedy S
(P. Joppek)

Téma: Paženie, lešenie a debnenie
Lešenie na realizáciu objektu River Park Bratislava
(P. Kucharík)
Fasádne a modulové lešenie
(P. Hunčárová)
Efektívna výstavba stĺpov použitím papierového debnenia
(K. Rýznar)
Debnenie vencov
(P. Turan)

Konštrukcie a prvky

Ako znížiť krokový hluk podlahy?
(W. Scherfel, M. Bobik)

Viac informácií na stránke časopisu.
–>–>