Akreditované štúdium Facility management

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2018/2019 v letnom semestri akreditované ďalšie vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVŠ SR č. 0473/2013/37/1).

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik a pod.
Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:
1. Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.)
2. Energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
3. Údržba budov (Ing. Eugen Maczko, STRABAG)
4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.),
5. IT vo facility managemente (Ing. Aleš Choutka, ALSTANET)
6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Katarína Kalinová, PhD.),
7. 3D a FM (Ing. Nouzovský)
8. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.)
9. Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová)

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT a kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu systém manažérstva kvality.

Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121