Projekt RenovActive hľadá architekta

image 95714 25 v1

Spoločnosť VELUX hľadá ukážkové riešenie renovácie rodinného domu pre projekt RenovActive Slovensko.

Cieľom výzvy je ukázať finančne optimálny spôsob renovácie typického slovenského rodinného domu na objekt v aktívnom štandarde, ktorý je energeticky efektívny a zároveň prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie.

Víťazný návrh renovácie rodinného domu bude slúžiť, ako ukážkové riešenie rekonštrukcie pre podobné stavby na celom Slovensku.

Predmet zadania
Rodinný dom na Vinohradníckej ulici 50 v Šali predstavuje štandardný typový dom zo 70. rokov 20. storočia v pôvodnom stave. Od účastníkov sa v prvom kole očakáva konkrétne riešenie rekonštrukcie domu pre potreby štvorčlennej rodiny, ktoré stačí vyjadriť stručným opisom, skicou alebo náčrtom. Architekti majú možnosť obhliadky riešeného priestoru v pondelok 30. 10. 2017 o 15.00 hod.
Tri vybrané architektonické tímy budú renomovanou odbornou porotou poverené dopracovaním návrhu do formy podrobnej štúdie, z ktorej sa vyberie víťazné riešenie.

Vyhlásenie výzvy
25. 10. 2017 o 16.00 hod.
Obhliadka riešeného priestoru
30. 10. 2017 o 15.00 hod.
Odovzdanie návrhov
13. 11. 2017 do 16.00 hod
Vyhlasovateľ
VELUX SLOVENSKO, s. r. o.
Koordinátor výberového konania:
Dominika Bruchatá
Tel: +420 725 974 871
E-mail: dominika.bruchata@velux.com

Zadanie si môžu uchádzači prečítať vo target=“_blank“>Výzve na predloženie ponuky vo výberovom konaní

www.velux.sk/inspiracia/renovactive