Parčík pri synagóge v Trnave

Parčík pri synagóge v Trnave

Cieľom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Trnava, bolo nájsť najvhodnejšie riešenie revitalizácie priestoru v centre mesta. Vlastníkmi pozemkov v území sú mesto, Trnavský samosprávny kraj a Trnavská arcidiecéza. Prepojením pozemkov pri synagóge, Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského a pri Stephaneu – bývalom detskom domove – má vzniknúť verejný priestor, prístupný vo vyhradenom čase, s parkovou úpravou s vysokou pobytovou, estetickou a mikroklimatickou hodnotou územia.

Zámerom trnavskej radnice je, aby bol nový park v centre multifunkčný, teda vhodný na oddych, plný mohutných stromov, kríkov a kvetov a zároveň poskytoval možnosť konania podujatí.

V prvom kole súťaže porota z prihlásených 31 ateliérov podľa kvality portfólia vybrala tri, ktoré následne pripravili a osobne prezentovali štúdiu územia. Víťazný návrh pripravil tím z ateliéru BAAR v spolupráci so záhradnou architektkou Evou Wernerovou.

V hodnotení porota vyzdvihla vytvorenie rôznych typov povrchov aj funkčných plôch a diferenciáciu priestoru vo vzťahu k jednotlivým inštitúciám. Návrh pracuje s princípom pomocného rastra, ktorý osádza rôznymi druhmi drevín. Mesto predpokladá investíciu 300 000 €.

ZDROJ: Facebook.com/Peter Bročka