image 98226 25 v1
Galéria(3)

Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX už desiaty raz!

Firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania organizuje súťaž Rodinný dom VELUX. Tento rok sa koná jej jubilejný desiaty ročník.

RD VELUX 1
RD VELUX 2
RD VELUX 3

Prihlásení študenti majú za úlohu vytvoriť štúdiu dostatočne presvetleného rodinného domu s možnosťami efektívneho vetrania. Dostatok denného svetla i čerstvého vzduchu majú v prípade prihlásených projektov priniesť práve výrobky VELUX. Štúdia by mala spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy a zároveň zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie, ktoré by viedlo ku zdravému a komfortnému bývaniu.

Odovzdaniu projektov podlieha registrácia študentov, ktorá trvá až do 2. marca 2018. Registračný formulár nájdete TU.

Okrem individuálnych výhier môže jedna zo zúčastnených škôl získať sponzorský dar v hodnote 300 eur. Jeho výhra spočíva v najvyššom počte odovzdaných súťažných prác v školskom kole.

Jubilejná kategória – Návrh interiéru
Výnimočnosťou desiateho ročníka súťaže je aj nová kategória – Návrh interiéru. Študenti sa môžu zapojiť do obidvoch kategórií, ale aj samostatne do jubilejnej kategórie. Porota bude hodnotiť využitie výrobkov VELUX v koncepcii miestnosti, a teda aj úroveň jej presvetlenia, estetickú kvalitu návrhu a samozrejme aj využitie priestoru a komfort pri jeho využívaní. Kategória je vyhlásená pri príležitosti desiateho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX a možno sa do nej zapojiť len počas tohto ročníka. Výherca jubilejnej ceny za interiér získa v celoslovenskom kole 300,- €.

Priebeh súťaže bez zmien
Priebeh súťaže ostáva zachovaný podobne ako počas 9. ročníka. Do polovice mája prebehnú na školách interné školské kolá. Z nich môžu v rámci kategórie Rodinný dom postúpiť do druhého (celoslovenského kola) maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Každá škola má tiež možnosť ohodnotiť dva ďalšie projekty tzv. divokou kartou a posunúť ich do celoštátneho kola. Počet projektov v kategórii Návrh interiéru, postupujúcich do finále, nie je obmedzený.

V celoslovenskom kole zasadne odborná porota. Vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach v kategórii Rodinný dom a o prvom mieste v kategórii Návrh interiéru. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.

Do celoslovenského kola súťaže postúpilo počas deviateho ročníka 59 projektov.