Stavebné firmy zamestnancov zatiaľ neprepúšťajú

I keď sa už svetová finančná kríza prejavila v ekonomike Slovenska aj prepúšťaním zamestnancov, stavebné firmy v tomto smere zatiaľ odolávajú. Ubudlo však živnostníkov - stavebníkov. "V súčasnosti v stavebnom odvetví stále pracuje viac ako 170 000 ľudí a odvetvie je stabilizované," uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Ján Majerský.


Udržateľnosť zamestnanosti musí byť podľa jeho slov hlavný cieľ v každom podniku a nie len v čase krízy. „Udržateľnosť podniku sa však niekedy nezaobíde bez prepúšťania. Bude preto prirodzené, ak budú podniky prepúšťať, takže tento scenár nevylučujem,“ avizoval. Náklady na mzdy a odvody pracovníkov sú v podnikoch na Slovensku rozhodujúce finančné položky, a preto je snaha ich znižovať. Práve v krízových situáciách sa prejavujú schopnosti manažmentu. Zdá sa, že v blízkej budúcnosti dostanú viacerí šancu preukázať svoje manažérske zručnosti, dodal Majerský.

Ako zaváži v čase krízy skutočnosť, že na Slovensku chýbajú profesie v stavebníctve? Tesári, murári, strechári a ďalšie kvalifikované profesie chýbajú, potvrdil. „Silnú konjunktúru stavebníctva, ktorá spôsobila veľký dopyt po stavebných prácach, zabezpečovali stavebné firmy najmä zvyšovaním počtu pracovníkov,“ upozornil. Počet pracovníkov v stavebníctve sa však od roku 2000 zvýšil o 40 000 a dopyt po pracovnej sile stále trvá. V najbližšom období očakávame stagnáciu stavebnej produkcie, hoci výnosy zo stavebnej výroby v roku 2008 sa medziročne zvýšia, avizoval.

„Predpokladáme, že sa na Slovensko vrátia v určitom počte pracovníci zo zahraničia a budú vytvárať prirodzené konkurenčné prostredie na trhu práce,“ povedal Majerský.

Vzhľadom na svetovú finančnú krízu slovenské banky už oznámili, že pri poskytovaní úverov budú pri klientoch uplatňovať politiku väčšej obozretnosti. V niektorých segmentoch odvetvia preto k útlmu dôjde, ale stavebníctvo sa vyznačuje stabilizáciou, konštatoval. Prejaví sa to napr. v menšom dopyte po stavebných prácach najmä v oblasti súkromných investícii.

„Očakávame väčšie štátne investície, tak ako už naša vláda avizovala, ktoré sú v čase krízy jedným z podporných prvkov zmiernenia alebo prekonania jej dôsledkov,“ dodal prezident ZSPS.

Zdroj: TASR