image 71541 25 v1
Galéria(12)

Salón drevostavieb 2015 – kam sa uberajú drevostavby na Slovensku?

Problematika drevostavieb sa čoraz viac dostáva do pozornosti projektantov aj investorov. Záujem o moderné drevostavby – najmä rodinné domy a rekreačné objekty – stúpa aj na Slovensku, aj keď zatiaľ nepatríme ku krajinám, ktoré by nadväzovali na bohaté tradície v stavaní z dreva. Surovinový potenciál, ktorý máme ako štvrtá najlesnatejšia krajina v Európe, viac vyvážame než zhodnocujeme doma. Salón drevostavieb je česko-slovenskou aktivitou architektov, ktorú na Slovensku od roku 2012 každoročne v prvej polovici roka organizuje Centrum pre architektúru a materiály ARCHA matériO.

11 20150219 Salon Drevostavieb 2015 0205 2000px
1 prezent 59 Muntlix 2013
2 20150219 Salon Drevostavieb 2015 0121 2000px
3 20150219 Salon Drevostavieb 2015 0034 2000px
4 Sominy E01 View from west SW facade
5 20150219 Salon Drevostavieb 2015 0111 2000px
6 RD JJ
7 Wine Terrace AES 03

Viac o podujatí nám v rozhovore prezradila Ing. arch. Ľubica Fábri, riaditeľka centra a Salónu drevostavieb v SR v jednej osobe.

S akými zámermi ste uviedli do života Salón drevostavieb?
Salón drevostavieb založili v roku 2005 kolegovia z pražského architektonického ateliéru Prodesi so zámerom vytvoriť pravidelnú odbornú platformu, na ktorej by sa predstavovali vybrané realizácie drevostavieb navrhnutých českými architektmi. Časom záber podujatia rozšírili o hostí zo zahraničia a od roku 2012, keď sa Centrum ARCHA matériO stalo slovenským spoluorganizátorom projektu, nadobudol Salón drevostavieb silnejší česko-slovenský charakter.  Zámerom bolo a dodnes je zviditeľniť kultivované a kvalitné moderné drevostavby, napomôcť rozvoju drevostavieb, získavať pre stavanie z dreva viac architektov, projektantov a zákazníkov v Čechách i na Slovensku.   


Salón drevostavieb sa koná v roku 2015 po desiaty raz. Ako hodnotíte doterajšie ročníky podujatia?
Toto by bola otázka skôr na architekta Pavla Horáka, riaditeľa a spoluzakladateľa Salónu v ČR. Ja môžem ročníky do roku 2012 hodnotiť len z pohľadu návštevníka. No keď si prelistujem doterajšie Ročenky drevostavieb – katalógy, ktoré boli ku každému ročníku vydané, poteší ma, ako podujatie prospieva a naberá na kvalite. Salón drevostavieb sa stal prestížnou medzinárodnou aktivitou, ktorá má ohlas nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách. Rozšíril sa okruh architektov, ktorí na Salón prihlasujú svoje diela, spestrela typológia predstavovaných drevostavieb. V rámci sprievodného programu predstavili svoju tvorbu pri príležitosti konania výstav v Prahe a Bratislave zaujímaví a erudovaní architekti drevostavieb z rôznych krajín Európy. Teší nás stúpajúci záujem o tému aj v radoch mladších kolegov, študentov VŠ a širšej verejnosti.  

Čo považujete za najväčší potenciál drevostavieb?
K najväčším výhodám drevostavieb patrí rýchlosť výstavby – vo výrobe predpripravené konštrukcie sa dajú podľa veľkosti stavby zmontovať na mieste už za niekoľko dní. Konštrukčná skladba stavieb z dreva predurčená na vyhotovenie v nízkoenergetickom či pasívnom štandarde. Ďalšími prednosťami sú minimalizácia mokrých procesov a možnosť úspor pri využívaní miestnych zdrojov materiálu a pracovných síl. Obyvatelia drevodomov oceňujú aj príjemnú, nenapodobiteľnú klímu svojho domova. Architektov, venujúcich sa navrhovaniu drevostavieb, zas fascinujú široké kreatívne a konštrukčné možnosti dreva. Som presvedčená, že popri rodinných domoch a chatách, sa čoskoro u nás začnú výraznejšie presadzovať moderné verejné stavby z dreva. Drevo nachádza uplatnenie aj pri rekonštrukciách historických objektov a pamiatok. V drevostavbách tkvejú príležitosti pre všetkých architektov, ktorí hľadajú uplatnenie, sú schopní pochopiť jedinečnosť dreva a ochotní naučiť sa pracovať so zákonitosťami drevených konštrukcií tak, aby im to umožnilo invenčné a kreatívne uplatnenie tohto materiálu v návrhoch.


Sú u nás či v ČR architektonické ateliéry, ktoré sa špecializujú na drevostavby, alebo je projektovanie z dreva iba zriedkavým zadaním od špeciálnych klientov?
Každá zákazka je pre architekta vecou dopytu klientov. Mnohé nesporné prednosti a všeobecný príklon k ekologickým riešeniam posunuli najmä drevodomy v ostatných rokoch väčšmi do pozornosti investorov, aj realizačných firiem. Navrhovanie moderných drevostavieb však zahŕňa aj oblasť väčších verejných objektov a vyžaduje špecifické znalosti, najmä hlbšie poznatky o drevených konštrukciách a dostatok skúseností s vyhotovením fungujúcich detailov. Aj keď to neplatí paušálne, drevostavbám sa venujú zväčša architekti, ktorí sa zameriavajú na nízkoenergetické či pasívne stavby. V Čechách aj na Slovensku nájdeme viaceré ateliéry, ktoré sa na drevostavby špecializujú a sú v tejto oblasti úspešné. Za všetky môžem menovať napríklad práve zakladateľov Salónu – ateliér Prodesi, ktorý v úsilí zabezpečiť kvalitnú realizáciu svojich návrhov, vytvoril aj vlastnú realizačnú zložku Domesi a úspešne navrhuje a stavia drevostavby už aj pre zákazníkov na Slovensku.

Vzdelávame na Slovensku dostatok odborníkov na projektovanie a realizáciu moderných drevostavieb?
Od septembra 2014 sa v SR vyučuje odbor Technik drevostavieb na štyroch stredných odborných školách – vo Zvolene, v Liptovskom Hrádku, v Spišskej Novej Vsi a v Prešove. Som názoru, že drevostavby by sa mali dostať väčšmi aj do vzdelávacích programov študentov technických vysokých škôl. Na našich podujatiach zaznamenávame napríklad čoraz väčší počet študentov architektúry, ktorí  sa o problematiku drevostavieb čulo zaujímajú. Myslím si, že pôsobenie v oblasti navrhovania a projektovania moderných drevostavieb môže byť pre nich cestou ako nájsť po štúdiu uplatnenie v praxi – už teraz prichádzajú signály z radov realizačných firiem, že chýba širšie zázemie fundovaných projektantov a architektov, špecializujúcich sa na návrh a konštrukcie stavieb z dreva. Realizačných firiem na Slovensku nie je málo, väčšina z nich sa však sústreďuje v súčasnosti na výstavbu rodinných domov z dreva. Dopyt po drevostavbách zo strany investorov v oblasti verejných a firemných stavieb nie je zatiaľ veľký, ale som presvedčená, že aj tu dôjde k v blízkej budúcnosti k nárastu záujmu o stavanie z dreva – najmä s ohľadom na pasívne štandardy, kvalitu vnútorného prostredia, udržateľnosť a ekologické aspekty.  


Majú podľa vás drevostavby na Slovensku budúcnosť?
Pravdaže. Stačí sa pozrieť na pekné realizácie, s ktorými sa nám architekti čoraz mladších vekových kategórií, prihlasujú na účasť na Salóne. Vnímame každým rokom stúpajúcu účasť architektov, aj koncových zákazníkov a širšej verejnosti na výstavách Salónu, sú častejšie dopyty konkrétnych záujemcov o dom z dreva. Trend, ktorý je čoraz výraznejší v ostatných krajinách Európy, kde sa už stavajú na báze drevených hybridných konštrukcií aj viacpodlažné a veľkorozmerné budovy, bude silnieť aj u nás. Drevo ako jediný dorastajúci stavebný materiál je všeobecne považovaný za surovinu budúcnosti. Drevostavby čaká podľa môjho názoru zanedlho rozmach v celosvetovom meradle. U nás bránia napredovaniu drevostavieb zatiaľ najmä niektoré zastarané normy a neopodstatnené predsudky. Vývoj v ostatných rokoch nasvedčuje, že aj to sa postupne zmení.

Aký program má Salón drevostavieb 2015 na Slovensku a kde získajú záujemcovia viac informácií o podujatí?
Salón drevostavieb 2015 má slovenskú premiéru od 20. 2. do 6. 3. v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Pri príležitosti vernisáže vystúpili s prednáškami slovenskí architekti (Petra Trokanová, Peter Jurkovič) aj zahraniční hostia z Česka (Pavel Horák), Maďarska (ateliér Gereben – Marián), Poľska (Magdalena Zawada) a Rakúska (Matthias Hein). Onedlho výstava putuje do Nitry na veľtrh Nábytok a bývanie 2015 (10. – 15. 3., v pavilóne M3) a predstavíme ju aj na stavebnom veľtrhu CONECO 2015 (25. – 28. 3.) na bratislavskom výstavisku  Incheba Expo v hale B2. Tu pripravujeme 26. 3. (štvrtok) celodenný odborný program s prednáškami a diskusným panelom rôznych odborníkov a architektov drevostavieb, predstavíme tu bližšie aj modernú technológiu stavania z drevených celoplošných panelov (CLT). Na obidva spomínané veľtrhy môžu záujemcovia z radov odbornej verejnosti u nás získať voľné vstupenky na adrese info@archacentre.org.

Napokon zavítame so Salónom drevostavieb 2015 do Slovenského technického múzea v Košiciach, kde máme prednáškovú mozaiku architektov a vernisáž naplánovanú na popoludnie 21. 4. 2015. Výstava v STM potrvá do 10. 5. 2015.

Viac sa záujemcovia môžu dozvedieť na www.materio.sk a www.salondrevostaveb.cz   

Ďakujeme za rozhovor.

Foto: Peter Azor, archív architektov, archív ARCHA matériO