Radšej byť doma najlepší, ako byť všade a nestíhať (profil spoločnosti Stavebniny STAMIX, a. s.)

Radšej byť doma najlepší, ako byť všade a nestíhať (profil spoločnosti Stavebniny STAMIX, a. s.)

Rodinnú firmu, ktorá neuprednostňuje expanziu na úkor kvality, poznajú stavebníci z celého piešťanského regiónu. Získava si však meno aj mimo hlavného územia svojej pôsobnosti, jednak príležitostnými dodávkami materiálu do iných miest, jednak zázemím, ktoré dokáže poskytnúť externým spoločnostiam realizujúcim stavby v ich „rajóne“. O tom, že cieľavedomá práca a ústretovosť k zákazníkom sa naozaj vyplácajú, sme sa porozprávali s riaditeľkou spoločnosti Stavebniny STAMIX, a. s., Máriou Beňovou a s jej synom, obchodným riaditeľom Ing. Dávidom Beňom.Prečo ste sa rozhodli začať podnikať práve v oblasti predaja stavebných materiálov?

Mária Beňová: V tomto odbore robím už 34 rokov, takže som zažila ešte časy, keď sme pracovali pod Jednotou. Po revolúcii ponúkla Jednota všetky svoje predajne stavebnín na ekonomický prenájom, tak som túto možnosť využila. V roku 1992 som začala podnikať ako fyzická osoba a odvtedy sa firma vyvíjala až do dnešných čias. Isté obdobie som mala aj spoločníka, ktorý viedol realizačnú zložku firmy, neskôr sme však od tohto druhu činnosti upustili, a keď moji dvaja synovia doštudovali, začali sme spoločnosti postupne vtláčať charakter čisto rodinného podniku.

Naše začiatky neboli až také ťažké, v tejto brandži som naozaj doma a poznatky z Jednoty mi pomohli rýchlo sa zorientovať v ponuke nových stavebných materiálov. Moji synovia sem už počas štúdia chodili na brigády, takže sa v tomto prostredí tiež udomácnili. Naše aktivity postupne rozširujeme o ďalšie činnosti. Z našich developerských aktivít vzišli v Piešťanoch už dva komerčne úspešné polyfunkčné objekty a rozbiehame aj internetový obchod, aby sme sa čo najviac priblížili klientom na celom Slovensku.

Internetový obchod je fenomén, ktorý predajcovia stavebnín iba začínajú objavovať. Aké s ním máte skúsenosti?

Mária Beňová: Objem nákupov cez internet postupne narastá, pretože kto má peniaze na stavbu domu, ten veľa pracuje a má málo času. Pre takéhoto zákazníka je elektronická objednávka pohodlná, lacná a pomerne rýchla. Je to naozaj nastupujúci fenomén dnešných dní a my sami vidíme, ako nám obraty z tejto formy predaja z mesiaca na mesiac stúpajú.

Dávid Beňo: Napriek rastúcemu trendu je internetový predaj u nás stále vo výraznej menšine. Sme v prvom rade klasický regionálny predajca, ktorý viac ako 90 % obratu dosahuje prostredníctvom zákaziek v Piešťanoch, Trnave a okolí. Internetový obchod som zriadil najmä preto, aby som vyskúšal jeho možnosti. Myslím, že sa rozbehol nad očakávania dobre, ale stále si vyžaduje investície a doladenie rôznych detailov. Je to teda len jedna vetva nášho predaja a určite ešte dlho potrvá, kým sa stane hlavnou, ak sa ňou vôbec niekedy stane.

Momentálne máte jedinú predajňu v Piešťanoch. Neplánujete založiť aj ďalšie pobočky?

Mária Beňová: Kedysi sme mali pobočku v Nitre, no časté cestovanie tam a späť ma dosť unavovalo. Na personál sa možno spoľahnúť, len ak ho máte pod dozorom, a po zlých skúsenostiach s mojím spoločníkom som si povedala, že treba mať kapitál a investície tam, kde na ne „dovidím“. Preto máme dnes už len jednu predajňu, ktorú sa o to viac snažíme zveľaďovať. Postupne zlepšujeme servis i ponuku služieb, čo sa odráža na spokojnosti zákazníkov. Jednoducho, chceme byť radšej najlepší doma, ako mať prevádzky kde-kade a nestíhať.

V súčasnosti sa asi všetci predajcovia stavebných materiálov potýkajú s rovnakými problémami. Ako hodnotíte prebiehajúcu stavebnú sezónu vy?

Dávid Beňo: Za prvý polrok 2007 sme zaznamenali nárast obratu o 50 až 60 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2006. Spôsobila to najmä mierna zima a začiatok stavebnej sezóny hádam už vo februári. Negatívnym javom súčasnosti je však nedostatok základného murovacieho materiálu. Na ten je naviazaný ďalší tovar, pretože nemôžete postaviť strechu, kým nestoja múry. Takže momentálne je snahou všetkých obchodníkov zohnať akékoľvek množstvo murovacieho materiálu. Pri tehlách sa situácia už ako-tak stabilizovala, no veľkým problémom naďalej ostáva pórobetón, na ktorý sa čaká šesť až osem týždňov.

Ako sa vám darí túto situáciu riešiť?

Mária Beňová: Dennodenným telefonovaním (smiech). Niekedy si to vyžaduje naozaj pevné nervy, ale ak má byť zákazník spokojný a bez starostí, musí to dennodenné telefonovanie niekto vybaviť. Nie je to ľahké, ale len tak dokážeme splniť svoj cieľ – byť v regióne najlepší, čo sa týka služieb aj prijateľných cien. Nechceme byť silou-mocou najlacnejší, ale snažíme sa poskytnúť zákazníkovi za jeho peniaze čo najlepší servis.

Čo všetko si možno pod týmto servisom predstaviť?

Dávid Beňo: Keďže mnohé z doplnkových služieb sú už dnes u predajcov stavebnín štandardom, snažíme sa zákazníkom pomáhať aj s tými problémami, ktoré sa nás na prvý pohľad netýkajú. Vieme, že v súčasnosti je veľký problém zohnať kvalitnú realizačnú firmu. Ak sa na nás nejaký individuálny stavebník obráti s prosbou, aby sme mu poradili vhodného realizátora, dokážeme mu napríklad odporučiť niekoho z našich veľkoodberateľov, o ktorom máme pozitívne referencie. Sami stavby nerealizujeme, jedinou príbuznou aktivitou v tomto smere je predaj dverí značky Sapeli, ktorý zabezpečujeme vrátane montáže. K servisu štandardne patrí odvoz tovaru na stavbu, jeho zloženie hydraulickou rukou… Menej firiem už ponúka spätný odber nepoužitého materiálu. Ak teda zákazníkovi ostane zvyšný nepoškodený tovar, my ho odkúpime naspäť. Zbytočne by totiž získal materiál s výhodnou zľavou, keď mu možno nakoniec ostane viac tovaru, než je hodnota celej zľavy.

To zákazník isto ocení, pretože kúpa stavebného materiálu nie je lacnou záležitosťou…

Mária Beňová: Zákazníkovi ponúkame aj  výpočet potrebného materiálu napríklad na strechu, a čo nezvládneme my, posielame našim dodávateľom. Občas býva tvrdým orieškom následne ho presvedčiť, aby dal napríklad na strechu skutočne všetko, čo na ňu patrí, lebo každý, kto vezme do rúk predbežný rozpočet, sa z neho usiluje v prvom rade vyhodiť všetky drahé položky. Stojí nás veľa námahy vysvetliť, že všetky tie komponenty majú svoje opodstatnenie, pretože inak bude strecha nefunkčná. A tak je to skoro so všetkým – ľudia pozerajú len na cenu a potom vznikajú problémy. Súčasťou nášho servisu je teda aj snaha vplývať na ľudí, aby nešetrili na nesprávnych miestach. A naši zákazníci sa už veľakrát presvedčili, že naše rady sa oplatí počúvať.

Vyhľadávajú vás realizačné firmy aj individuálni stavebníci. Ktorá z týchto zákazníckych skupín je početnejšia?

Dávid Beňo: Obe skupiny sú približne rovnako početné, no o trochu väčšiu starostlivosť venujeme práve individuálnym zákazníkom. Keď k nám niekto príde s tým, že ide stavať dom a nevie o tom skoro nič, snažíme sa mu všetko povysvetľovať, prípadne aj odporučiť nejakého majstra, s ktorým bude spokojný. Miestne veľké firmy už od nás takúto pomoc nepotrebujú, no vyhľadávajú nás preto, lebo vedia, že sa na naše služby môžu spoľahnúť. Často nás odporučia ako dodávateľa aj spoločnostiam, ktoré do nášho regiónu prichádzajú stavať z iných častí Slovenska.

V úlohe developera ste stáli pri zrode dvoch polyfunkčných objektov. Je aj toto jedna z ciest, ktorou sa plánujete v budúcnosti uberať?

Mária Beňová: Ide o klasické polyfunkčné objekty s obchodnými priestormi na prízemí a bytmi na ďalších podlažiach. O úspechu týchto projektov svedčí aj skutočnosť, že všetky byty sa nám podarilo rozpredať ešte pred dokončením výstavby. To je pre nás dôkazom, že ľudia našej práci verili, a tomuto druhu činnosti sa chceme venovať aj naďalej. Z hľadiska financovania sú pre nás prijateľné skôr projekty menšieho rozsahu, čo nám vnuklo myšlienku zaoberať sa v budúcnosti výstavbou takzvaných mestských víl, ktoré majú v Piešťanoch svoju tradíciu a jednoznačne sem patria.

Súčasná výstavba sa však na tradíciu príliš nepozerá a sleduje skôr čo najefektívnejšie využitie stavebného pozemku.

Mária Beňová: Máte bohužiaľ pravdu. Stavebné úrady občas povolia aj výstavbu takých objektov, ktoré do danej lokality vôbec nie sú vhodné. Aj tu v Piešťanoch je niekoľko príkladov toho, ako sa dá pokojný charakter centra kúpeľného mesta narušiť robustnými stavbami zo skla a ocele, ktoré spôsobujú negatívny ohlas u miestnych obyvateľov a veľmi rozpačité pocity návštevníkov. Osobne nemám nič proti modernej architektúre, veď takéto projekty nás napokon živia, ale určite by mali byť vhodne zakomponované do okolitého prostredia.

Toto je asi odvrátená strana stavebného boomu, s ktorou sa potýkajú azda všetky slovenské mestá…

Mária Beňová: Stretávam sa s mnohými komunálnymi politikmi a môžem povedať, že ide skutočne o celoslovenský problém, ktorý je sčasti aj dôsledkom nedostatočných kompetencií stavebných úradov. Zákon poskytuje len málo mechanizmov, ako naložiť napríklad s čiernou stavbou alebo polyfunkčným objektom, kde sa postavilo viac podlaží, než udával projekt. Stavebný úrad môže uložiť pokutu v maximálnej výške päť miliónov slovenských korún, čo sa developerovi vráti predajom jedného či dvoch bytov. Niektoré spoločnosti s touto pokutou dokonca kalkulujú priamo v rozpočte stavby. Myslím si, že týmto by sa kompetentné orgány mali začať zaoberať čím skôr.

Stretli ste sa v ostatnom čase s projektom, ktorý vás, naopak, potešil?

Mária Beňová: V tejto súvislosti mi napadá nákupné centrum Aupark, ktoré tu plánuje postaviť spoločnosť HB Reavis. To je práve príklad modernej stavby, ktorá bude situovaná v centre Piešťan na vhodnom mieste, ktoré zaujímavo architektonicky dotvorí. Stane sa tak pokračovaním pešej zóny a mnohí ľudia dúfajú, že vráti do centra život, ktorý sa momentálne akosi vytratil do hypermarketov na okraji mesta.

Okrem základných stavebných materiálov predávate aj obklady a sanitu pod samostatnou hlavičkou kúpeľňového štúdia Bali. Čo vás viedlo k takémuto odčleneniu časti sortimentu?

Dávid Beňo: Toto odčlenenie nemá žiadne ekonomické pozadie ani to nie je samostatná firma, iba sa mi pre sortiment sanity a obkladov nezdal názov Stamix príliš vhodný. Preto sme vytvorili kúpeľňové štúdio Bali, ktoré je plnohodnotnou súčasťou firmy. Na jeho podporu slúžia aj výstavné priestory našej vzorkovej miestnosti a najmä internetový obchod, ktorý je zameraný práve na tento druh tovaru.

Obchodovaním so stavebninami sa zaoberáte už viac ako tri desaťročia. Vedeli by ste porovnať úroveň predaja v časoch Jednoty so súčasnosťou?

Mária Beňová: Myslím si, že predajne Jednoty poskytovali na svoju dobu veľmi dobré služby. Každá prevádzka bola vybavená autom s mechanickou rukou, zákazníkovi stačilo len prísť s knižočkou stavebného sporenia a my sme už vybavili celý styk s bankou. Dnes sa k tomu opäť začíname vracať cez rôzne systémy predaja tovaru na splátky a dalo by sa povedať, že vymýšľame niečo dávno vymyslené. Občas mi pripadá, že kedysi bolo pre zákazníka všetko oveľa jednoduchšie. Na druhej strane sme sa však často potýkali s nedostatkom tovaru.

Koľko máte v súčasnosti zamestnancov?

Mária Beňová: Zatiaľ všetko stíhame ôsmi, no plánujeme prijať ďalších troch zamestnancov. Charakter rodinného podniku nám úplne vyhovuje a poznať to aj na medziľudských vzťahoch v rámci firmy. Zamestnanci sa dostanú na rôzne školenia, ale aj na oddychové či športové podujatia, ktoré organizujú naši obchodní partneri, a keď niekto oslavuje významnejšie životné jubileum, doprajeme mu napríklad dovolenku v Tatrách.

Čo vám ako predajcom na slovenskom trhu najviac vadí?

Mária Beňová: Asi malá disciplína slovenských zákazníkov. V Rakúsku je bežné, že si stavebník objedná tovar aj mesiac dopredu, najneskôr v týždennom predstihu. K nám zákazník jednoducho príde a povie: „Zohnal som majstra na obklady, predajte mi obklady.“ Potom je vo výbere výrazne obmedzený dodacou lehotou a nie vždy je úplne spokojný. Aj v tomto ohľade sa však veci menia k lepšiemu a slovenský zákazník tiež začína rozmýšľať, čo potrebuje a kedy to chce mať.

Dávid Beňo: Snažíme sa našich zákazníkov vychovávať v plánovaní nákupov a menšie firmy, s ktorými spolupracujeme častejšie, sa už naučili objednávať tovar v predstihu. Veľakrát je však zákazník rád, že vôbec zohnal nejakého majstra, a potrebuje mu urýchlene zaobstarať materiál. Ako som už hovoril, usilujeme sa vychádzať v ústrety každému – koľkokrát aj ja naložím niečo do auta a zaveziem na potrebné miesto, či je večer, či je nedeľa…  Verím, že každá ústretovosť sa nám neskôr vráti a zákazník k nám možno začne chodiť častejšie, lebo vie, že u nás nakúpi aj o pol piatej.

Akým veľkým hráčom sa cítite byť v rámci regiónu?

Dávid Beňo: Samozrejme, ťažko sa budeme porovnávať s reťazcami, ako je MPL či Stavmat IN, ktoré operujú na celom Slovensku. Keby sme však hodnotili len tunajšie prevádzky, sme najväčším predajcom v okolí.

Mária Beňová: Mojím krédom je: Nech nás nechvália čísla, ale spokojní zákazníci. A verím, že tých bude len pribúdať aj v budúcnosti.

Milan Bohunický
Foto: autor

Komentáre