Koniec mestskej plavárne vo Zvolene na obzore

image 77291 25 v1

Mestská plaváreň vo Zvolene už má viac ako štyridsaťročnú históriu a vyzerá to tak, že jej „plavba“ sa chýli ku koncu.

Ako pre ASB uviedol Martin Svatuška, referent pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Zvolene, mestské zastupiteľstvo minulý rok svojím uznesením zrušilo pôvodný zámer rekonštrukcie existujúcej plavárne a schválilo výstavbu novej.

Zatiaľ má však tento projekt nejasné kontúry, hoci mesto deklaruje aktívny záujem nájsť ekonomicky výhodné riešenie, ktoré zároveň uspokojí potreby na rekreáciu a športové vyžitie verejnosti. Existujúce tzv. Mestské kúpele si už vyžiadali niekoľko technických opráv, na generálnu rekonštrukciu objektu však mesto nechce vynaložiť ďalšie prostriedky. Plaváreň navyše hospodári so stratou. V roku 2014 si každé jedno zarobené euro vyžadovalo trojnásobnú investíciu do prevádzky. Ostáva už len dúfať, že dosluhujúci objekt nebude pre Zvolenčanov dočasne trvalým riešením a že kontúry novej plavárne nie sú v nedohľadne.

Text: Mária Nováková
Foto: Dano Veselský