Jurigovo námestie

Jurigovo námestie čaká premena. Bratislava avizovala súťaž

Hlavné mesto zohľadní požiadavky obyvateľov, ktoré vzniesli na nedávnych stretnutiach.

Ako bude vyzerať Jurigovo námestie v bratislavskej Karlovej Vsi rozhodne architektonická súťaž. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke. „Na obnovení Jurigovho námestia sa pracuje. Architektonická súťaž priblíži tento frekventovaný bod k novej podobe,“ uvádza mestská časť s tým, že by sa tak malo stať už počas jari.

„Architekti navrhnú revitalizáciu námestia od Adámiho po Karloveskú ulicu. Postupná modernizácia čaká všetky štyri úrovne námestia aj pešiu lávku ponad dopravný koridor,“ doplnila Karlova Ves. Hlavné mesto zohľadní požiadavky obyvateľov, ktoré vzniesli na nedávnych stretnutiach.

„Cieľom komplexnej rekonštrukcie je naplniť potenciál tohto kľúčového verejného priestoru v rámci mestskej štvrte. Návrh by mal oživiť prázdne priestory,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Bratislavy Katarína Rajčanová a dodala, že námestie by malo byť plynulo a bezbariérovo napojené na hlavnú kompozičnú os, na zastávky verejnej dopravy a na jeho širšie okolie.

Jurigovo námestie
Aj takto by mohlo vyzerať Jurigovo námestie | Zdroj: Karlova Ves / arch realsl

Aj s ohľadom na klímu

Pri rekonštrukčných prácach by sa mal klásť dôraz aj na zmiernenie dopadu klimatických zmien, čím by sa vytvorila prijateľná mikroklíma. Dopomôcť tomu má inštalácia vodných a vodozádržných prvkov, výsadba vegetácie a skvalitnenie povrchovej úpravy pochôdznych plôch.

V roku 2019 spustili proces zapojenia verejnosti do plánovania verejného priestoru v rámci projektu Deliver. Výstupom je pripravená projektová dokumentácia zelenej revitalizácie časti námestia, ktorá bude zahrnutá do pripravovanej štúdie komplexnej obnovy zo strany magistrátu.

„Začiatok rekonštrukčných prác a ich zadefinovanie vzíde zo súťaže,“ vysvetlila Rajčanová a dodala, že kým príde ku komplexnej úprave námestia, hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy urobia na Jurigovom námestí úpravy na miestach, ktoré sú najväčšmi havarijné. „Prednedávnom sa vymenilo zábradlie, rekonštruujú sa odtokové žľaby a keď to počasie dovolí, nahradíme poškodenú dlažbu a povrchy, ktoré sú v najhoršom stave,“ uzavrela hovorkyňa magistrátu.

SITA