Daniel Rigas

Daniel Rigas: Produkty neustále zdokonaľujeme

Trend digitalizácie postupne ovláda všetky priemyselné odvetvia ekonomiky vrátane stavebníctva. Posun od papierovej formy k digitálnej treba určite vnímať ako prínos, pretože vo výraznej miere prispieva k urýchleniu nevyhnutných procesov spojených s prípravou, realizáciou a …