Realizátorov dvoch stavieb v Rimavskej Sobote vyberú v elektronickej aukcii

Elektronickú aukciu na výber dodávateľa dvoch stavieb pripravuje po prvý raz v histórii Mestský úrad (Msú) v Rimavskej Sobote. Vo štvrtok 15. mája vyberú takto prostredníctvom spoločnosti WELL managment z Bojníc realizátorov výstavby novej kanalizácie v mestskej časti Tomašová a letného kúpaliska.

„K tejto forme výberu dodávateľa stavby sme pristúpili potom, ako o výstavbu bazénov prejavilo záujem 11 a o realizáciu kanalizácie 24 firiem z celého Slovenska,“ povedal TASR Štefan Pásztor z oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy na Msú v R. Sobote. „Takýto vysoký záujem o niektorú stavbu na území mesta sme dosiaľ nezaregistrovali,“ dodal.

Podľa Lucie Perkáczovej zo spoločnosti WELL managment je elektronická aukcia nástroj cenového vyjednávania a optimalizácie ponúk, ktoré je možné podľa zákona zaradiť do procesov verejného obstarávania. Verejná súťaž nekončí otvorením obálok, ale dodávatelia vstupujú do virtuálnej aukčnej siene a majú možnosť upravovať svoje ponuky smerom nadol a reagovať tak na svoje aktuálne poradie v súťaži a ponuky konkurencie.

Predpokladaný rozpočtový náklad na kanalizáciu v Tomašovej je 43 miliónov Sk (1,33 milióna eur) bez DPH. S nákladmi na výstavbu kúpaliska a príslušnej obslužnej zóny sa v projekte počíta s 27 miliónmi Sk (8,33 milióna eur) bez DPH. „Počítame, že aukciou by sa mohla cena výraznejšie znížiť,“ uviedol Pásztor. Záujemcovia môžu už teraz podávať svoje konkrétne ponuky. „Uzávierka je 7.mája,“ pripomenul Pásztor.

Zdroj: TASR