Pružne uspokojiť zákazky akejkoľvek veľkosti (profil združenia A-Keramika Group)
Galéria(4)

Pružne uspokojiť zákazky akejkoľvek veľkosti (profil združenia A-Keramika Group)

Už tretí rok pôsobí na slovenskom stavebnom trhu Občianske združenie A- Keramika Group, ktorá je združením dvanástich predajcov keramických dlažieb a obkladov, sanitárnej keramiky a techniky, stavebnej chémie a iných materiálov. „Snažíme sa presadiť na trhu ponukou nadštandardných služieb,“ hovorí tajomník spoločnosti A- Keramika Group Karol Wimmer. Inými slovami, ambíciou je dostať sa do pozície špecialistu, ktorý vie svojmu zákazníkovi odporučiť optimálny produkt i technické riešenie.


Profilácia členov

Karol Wimmer však zároveň upozorňuje, že táto aktivita je beh na dlhé trate. Jednotliví členovia ešte vždy pôsobia v regiónoch pod svojimi názvami, ale ich prezentácia je už pod spoločnou značkou A-Keramika Group. „Každý člen je rovnocenný, v rámci združenia má svoje práva a povinnosti,“ hovorí Karol Wimmer. „O aktuálnych problémoch a záležitostiach dotýkajúcich sa všetkých členov rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré má dvanásť členov.“

Pravidelná výmena názorov a skúseností členov združenia pomohli vytvoriť dynamicky sa rozvíjajúcu sieť predajní po celom Slovensku, v ktorých pôsobia profesijne zdatní predajcovia. Prirodzenou snahou združenia A-Keramika Group je ponúknuť výnimočný produkt, ktorý zákazník inde nenájde. „Táto selekcia vychádza aj z úzkej spolupráce našich členov s výrobcami a investíciami do obslužného personálu vzorkovní,“ vysvetľuje Karol Wimmer.

Niektorí členovia predávajú vo svojich areáloch aj hrubý stavebný materiál. Ďalší sa zase úzko špecializujú a pôsobia iba vo vzorkovniach – teda prezentačných kúpeľňových štúdiách. Závisí to najmä od člena A-Keramika Group v regióne a vývojovej profilácie, ktorou prešiel. sa Pri rozhodovaní o výbere materiálov zákazník čoraz viac využíva službu architekta, či už ide o architekta, od ktorého si klient objednal projekt, alebo o toho, ktorý je priamo v predajni.

Kvalita a ceny kopírujú trh

Sortiment? Keramické obklady, keramické dlažby, sklenené mozaiky, sanitárna technika, sprchovacie kúty a kabíny, vane a masážne systémy, vodovodné armatúry, kúpeľňový nábytok, kúpeľňové doplnky, stavebná chémia – a to všetko od renomovaných európskych výrobcov. Ponuka sa neustále obmieňa a optimalizuje sa aj skladová zásoba sortimentu, čím sa snažíme uspokojiť potreby klienta a pružne uspokojiť zákazky akejkoľvek veľkosti.

„Rozhodujúcim faktorom pri výbere dodávateľov a materiálov je kvalita,“ zdôrazňuje Karol Wimmer. „Dbáme o to, aby sme sa vždy pohybovali v prvej kvalitatívnej triede.“ Orientácia na náročnejšieho zákazníka však nevylučuje schopnosť ponúknuť a uspokojiť potreby zákazníka zo širokého portfólia výrobkov zahŕňajúcich aj lacnejší segment.

Hoci aj na Slovensku existuje čoraz väčší tlak na obchodovanie s lacnými čínskymi materiálmi, A-Keramika Group ponecháva aj v tomto smere svojim členom slobodu v rozhodovaní . Tí totiž najlepšie vedia, aké potreby má zákazník v danom regióne. Cena produktu je potom nastavená v pomere k jeho kvalite a prirodzene kopíruje trh.

Zmena myslenia

Stavebná konjunktúra, prirodzene, spôsobuje väčší dopyt po výrobkoch ponúkaných v portfóliu A-Keramika Group. „S boomom sa však rozrastá konkurencia, pretože aj ostatní vidia, že vzhľadom na danú situáciu na trhu ide o zaujímavú komoditu,“ hovorí Karol Wimmer. „Na druhej strane, naši členovia sa už dlhšie pohybujú na slovenskom, momentálne už i európskom trhu a snažia sa reagovať na konjunktúru, ale i meniace sa potreby svojich zákazníkov. Verím, že naši členovia preukážu svoju životaschopnosť aj v budúcnosti.“

Tajomník A-Keramika Group sa domnieva, že po nasýtení bratislavského priestoru a jej okolia porastú aj regióny. Veď zahraničné investície sa prejavujú už aj v okolí Trnavy,  Žiliny či ostatných regiónoch.

„Otázka je, akým smerom sa trh vyvinie po skončení stavebného boomu a kedy sa štandardizuje trh pod vplyvom vstupu do Európskej únie,“ pýta sa Karol Wimmer. „Možno očakávať, že v budúcnosti sa záujem investorov a stavebných firiem presunie zo sféry novostavieb do rekonštrukcií. Takisto bude záležať na ekonomickej sile ľudí a na vývoji turistického ruchu. To je pre nás tiež zaujímavá oblasť, pretože s tým napríklad súvisí rozvoj zariadení zameraných na wellness a iných relaxačných centier.“

Podľa Karola Wimmera možno očakávať aj výraznú zmenu v myslení ľudí a zmeny spotrebiteľského správania, a to v požiadavke spracovania komplexnej  potreby klienta na jednom mieste, teda posun od „do it yourself“. „Či tieto zmeny nastanú, ukáže čas. Naďalej sa však budeme snažiť uspokojovať potreby našich zákazníkov a poskytovať im v našich vzorkovniach príjemný zážitok,“ uzatvára Karol Wimmer.

Prehľad obchodných prevádzok členov A-Keramika Group

JOPA – Nám. Ľ. Štúra 31, Banská Bystrica, tel.: 048/4164967
PLASTIK Bardejov– Duklianska 11, Bardejov, tel.: 054/4882285
JOPA – Mlynské luhy 17, Bratislava, tel.: 02/48209810
CERSA – Rožňavská 1, Bratislava, tel.: 02/44442833
LIGNUM CD – Mierová 1973, Humenné, tel.: 057/7750473
T.A.O. BAŠTY – Okružná cesta Bašta 4, Komárno, tel.: 035/7710201
LIGNUM CD, s. r. o. – Hutnícka 20, Košice, tel.: 055/6330252
K. R. T. – Družstevná 2221, Liptovský Mikuláš, tel.: 044/5476404
OKER, s. r. o. – Kollárova 90, Martin, tel.: 043/4238210
STAVEBNINY STAVKVET – Moyzesova 8, Pezinok, tel.: 033/6405220
TANDEM, s. r. o. – Hraničná 4, Poprad, tel.: 052/7878001
KERAMAT – Skladová 1, Prievidza, tel.: 046/5423975
TANDEM-PLEX – Duklianska 32, Spišská Nová Ves, tel.: 053/4421321
STAVIVO – Zlatovská 30, Trenčín, tel.: 032/6527565
FEVA CAR – Pri Kalvárii 12, Trnava, tel.: 033/5545246
LIGNUM CD, s. r. o. – Herlianska 1019, Vranov nad Topľou, tel.: 057/4464055
OKER, s. r. o. – J. Kalinčiaka 8, Vrútky, tel.: 043/4281196
CERAMICA CERSA – Neresnícka 5, Zvolen, tel.: 045/5320743
BEST-SLOVAKIA – Bratislavská cesta 117, Žilina, tel.: 041/5640169

Ľudo Petránsky
Foto: A-Keramika Group