Je možné si kúpiť ľubovoľný počet „dlaždíc“ a použiť ich ako v úzkej chodbe, tak aj v strede miestnosti.
Galéria(12)

Príbeh dizajnovej značky ALLT: Cityscapes je jedna z našich najlepších spoluprác

Elena a Peter Simoník sú spolumajiteľmi dizajnovej značky ALLT. Obaja dizajnéri sa zameriavajú na navrhovanie produktov do interiéru z rôznych materiálov. Ich produkty majú príbeh s odkazmi na kultúrnu históriu, čo pomáha používateľom spoznať proces výroby a spôsob uvažovania dizajnérov.

S Elenou Simoník sme sa rozprávali nielen o pestrofarebnosti ich portfólia, ale aj o samotnej práci dizajnéra, nastavení spoločnosti na prijatie kvalitného a zodpovedného dizajnu, vnímaní verejného priestoru i kvalitných Cityscapes carpets, ktoré vám dovolia popustiť uzdu fantázie ako v exteriéri, tak aj interiéri.

Ako sa začala cesta štúdia ALLT?

Veľmi prirodzene. Spoluprácou dvoch spolužiakov na vysokej škole. Osobné sympatie sú u nás podporené podobným estetickým názorom. Keď sa štúdium ukázalo nedostatočne „praktické“, bez presahu do sveta za múrmi univerzít, dohodli sme sa na založení značky ALLT.

Venovali sme sa hlavne priamym zadaniam na výstavné účely, pretože to sme poznali z umeleckej komunity. V prvých rokoch sme vystavovali na samostatných výstavách na Slovensku, v Prahe, Kutnej Hore, ale aj v Miláne a Tel Avive. Publicita a výstavná činnosť nám zaplnili portfólio.

Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec.
Je možné si kúpiť ľubovoľný počet „dlaždíc“ a použiť ich ako v úzkej chodbe, tak aj v strede miestnosti.
Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec.
Výrobca mal ako prioritu hlavne cirkularitu svojej výroby – plsť sa získavala recykláciou uniforiem, neskôr robili výseky rovno z dobrých častí vyradených kobercov.
Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec. Nevyužíva však dvoj-, ale trojosovú symetriu, čo v praxi vytvára escherovský izometrický vzor, podobný štylizovanej mestskej výstavbe.
Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec.
ALLT cityscapes campaing basematters
Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec.

Žiaľ, ohlas v podobe dostačujúceho množstva dizajnových zákaziek neprišiel. Nikdy sme nepreferovali investovať do hľadania klientov. Podnikavosť vytlačilo to, že sme obaja pracovali v dobrých a kreatívnych kolektívoch a nič nás finančne nezaťažovalo.

Na čo sa dnes sústredíte najviac?

Za 11 rokov praxe sme dramaticky rozšírili svoje skúsenosti, od nábytkového dizajnu sme presedlali na produktový. Peter venuje významnú časť svojej kreatívy produktovej fotografii. Ja tvorím aj digitálny produkt, mobilné hry a rozširujeme expertízu aj s priľahlými odbormi z psychológie motivácie, impulzov a potrieb spotrebiteľov. V zákazkách, ktoré riešime ako štúdio, sa radi vraciame k spolupráci s Curaproxom.

Z nej vzišli recyklačné koše vyrábané na Slovensku technológiou vstrekolisu z kefiek vrátených do Smile shopov. Nedávno sme dokončili výstavný stánok spoločnosti Curaprox a pripravujeme stojan na medzizubné kefky do predaja. Pod vlastnou značkou ponúkame kolekciu šperkov, ktorú ako jediný predajný artikel robíme vo vlastnej produkcii.

ALLT cityscapes campaing basematters
Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec. Nevyužíva však dvoj-, ale trojosovú symetriu, čo v praxi vytvára escherovský izometrický vzor, podobný štylizovanej mestskej výstavbe. | Zdroj: Archív štúdia ALLT

Spomínali ste, že v súčasnosti nie je táto práca vaším hlavným zdrojom príjmov. Cítite sa komfortne v úlohe zamestnanca a zároveň v úlohe spolumajiteľky kreatívneho štúdia?

Veľmi komfortne! Pracujem na skrátený úväzok, rovnováhu nachádzam v závislosti od obdobia. V rôznych biznisoch človek získava inú perspektívu. Vďaka stálemu príjmu si vieme s Petrom vybrať prácu, ktorú považujeme za zaujímavú. Nie sme tlačení pristupovať k nevhodnej cene za našu prácu.

Naše širšie skúsenosti nám umožňujú klientom a ich produktom prinášať väčšiu pridanú hodnotu. Vieme sa rozprávať aj o alternatívach, cieľoch daného zadania, rôznych výrobných možnostiach, platformách, škále výroby či digitálnej alternatíve. Dôležité je pozerať sa aj na ekologickú stránku výrobného reťazca. Na dnešnom saturovanom trhu nie je priestor pre každý nový produkt.

Prišlo rozhodnutie venovať sa práci dizajnéra a zároveň byť zamestnaní prirodzene, pretože ste také osobnosti, alebo vás k tomu „donútila“ pandémia?

Fungujeme veľmi podobne od začiatku svojej praxe. Pandémia na nás mala minimálny vplyv. Väčší zlom priniesla naša 6-ročná dcérka. Od jej narodenia sme viac rodinne založení a chránime si čas mimo pracovných povinností.

V akom stave je dnes slovenský dizajn? A čo to vypovedá o našej spoločnosti?

Slovenský dizajn je na dobrej úrovni. Máme, žiaľ, málo výrobcov, ktorí vedia cenovo konkurovať na globálnom trhu, kde sa neberie ohľad na podmienky pracovníkov a ekologickú cenu výroby. Marketing a ostatné zdroje sú optimalizované celosvetovo.

Pri pohľade na Česko je zrejmé, že stačí pár značiek, ktoré vedia zohnať úvodnú investíciu, majú jasnú víziu a postavia biznis na historickej skúsenosti. U nás to vidíme v odevnej výrobe, sklárstve či v nábytkovom priemysle na ohýbanom nábytku. Ak sú spoločnosti otvorené súťažiam a spolupráci s mladými autormi a autorkami, talent nájdu aj u nás.

Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec.
Cityscapes je modulárny dlaždicový koberec. | Zdroj: Archív štúdia ALLT

V rámci tvorby prechádzate viacerými polohami – od menších prvkov, ako napríklad prstene či náhrdelníky, až po mobiliár či mestskú dlažbu. Prečo takto pestrofarebné portfólio?

Rozdiel medzi návrhom malej a veľkej veci je len v skúsenosti. Čím viac vecí človek prakticky dovedie z idey do reálneho sveta, tým viac vie, ak robí znovu niečo podobné. My máme skúsenosť v obidvoch oblastiach.

Ako vnímate verejné priestory?

Ako dôležitú tému a významnú súčasť prežitia dňa. Verejné priestory prispôsobené deťom, hendikepovaným a seniorom slúžia o to lepšie aj ostatným. Spoločne vnímaná estetika – zákazka, ktorú môžu moderovať samosprávy do najvyššej kvality –, nám pomáha zlepšovať vkus, vnímanie a očakávania celej spoločnosti.

Výrobca mal ako prioritu hlavne cirkularitu svojej výroby – plsť sa získavala recykláciou uniforiem, neskôr robili výseky rovno z dobrých častí vyradených kobercov.
Výrobca mal ako prioritu hlavne cirkularitu svojej výroby – plsť sa získavala recykláciou uniforiem, neskôr robili výseky rovno z dobrých častí vyradených kobercov. | Zdroj: Archív štúdia ALLT

V čom tkvie hlavná myšlienka Cityscapes carpets?

Ide o modulárny dlaždicový koberec. Nevyužíva však dvoj-, ale trojosovú symetriu, čo v praxi vytvára escherovský izometrický vzor, podobný štylizovanej mestskej výstavbe. Človek si nakúpi 30 – 40 dlaždíc a môže ich použiť ako v úzkej chodbe, tak aj v strede miestnosti.

Cityscapes je jedna z našich najúspešnejších spoluprác. Kým prototyp dlaždicového koberca vznikol na základe výstavnej témy Designbloku, partnerka z Holandska nás oslovila sama. Pôvodne pod menom Basematters, momentálne už Studio WAE.

Pomohli sme im so začatím priemyselnej výroby a dlho sme fungovali na tantiémach z predaja. Do svojho portfólia vyvíjali aj ďalšie tvary dlaždíc a ten pôvodný sme spoločne upravili aj na exteriérové betónové dláždenie.

„Verejný priestor vnímame ako dôležitú tému a významnú súčasť prežitia dňa.“

Výrobca mal ako prioritu hlavne cirkularitu svojej výroby – plsť sa získavala recykláciou uniforiem, neskôr robili výseky rovno z dobrých častí vyradených kobercov.

Betónové dlaždice využívajú sklenený odpad nevhodný na inú recykláciu. V posledných rokoch mali záujem o odkúpenie autorských práv, takže keď sa nám podarilo dohodnúť cenu a právne záležitosti, previedli sme im úplné vlastníctvo návrhu.

Štúdio ALLT
Štúdio ALLT | Zdroj: Archív štúdia ALLT

Štúdio ALLT založili v roku 2011 Elena a Peter Simoník. Názov štúdia je odvodeninou hesla „allthatwelike to do“. Obaja dizajnéri sa zameriavajú na navrhovanie produktov do interiéru z rôznych materiálov. Ich produkty majú príbeh s odkazmi na kultúrnu históriu, čo pomáha používateľom spoznať proces výroby a spôsob uvažovania dizajnérov.

Peter Simoník je absolvent Vysokej školy výtvarných umení (Ateliér produktového dizajnu), Elena Simoník absolvovala Inštitút priemyselného dizajnu na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Napríklad koberec Cityscapes sa vyrába a je licencovaný v Holandsku. Úspešné sú aj šperky z umelého kameňa hi – macs (2015) a plastový Zásobník pre CURAPROX, výrobcu zubných kefiek.