Membrána z TPU a 24 fotobioreaktorov kontrolujú mikroklímu v bubline.

Airbubble: Prvý vzdušný bioreaktor

Znečistenie vzduchu je jedným z najzávažnejších problémov, ktoré už nemôžeme ďalej prehliadať. Pevné častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za tri znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie.