Logistické centrum. Ilustračná foto.

Pri obci Mokrance chce investor vybudovať logistické centrum za viac ako 200 miliónov eur

Celkové predpokladané náklady na výstavbu predstavujú 200 – 230 milónov eur. V zámere, ktorý predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA to uviedol navrhovateľ – spoločnosť LPL Advisory, a.s. Bratislava.

„Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby logistického centra, ktoré investor plánuje vybudovať v priestore určenom územným plánom obce Mokrance ako priestor pre výrobu a sklady. Plánovaná výstavba logistického centra je na pozemkoch, na ktorých v minulosti bola plánovaná výstavba závodu na výrobu betonárskej ocele,“ uvádza sa v zámere.

Hlavnou funkciou logistického centra bude krátkodobé, strednodobé a dlhodobé skladovanie tovarov s následnou expedíciou k odberateľom. Navrhovateľ v zámere predpokladá 500-tisíc ton naskladnených a vyexpedovaných tovarov ročne. Zámer počíta s vytvorením 400 nových pracovných miest.

Situovanie logistického centra v širšom urbanizačnom priestore krajského mesta Košice ako aj možné rýchle dopravné prepojenie na priemyselný park Valaliky dávajú predpoklad pre fungovanie a využívanie navrhovaného areálu.

Vizualizácia logistického centra Mokrance.
Vizualizácia logistického centra Mokrance. | Zdroj: UNP, spol., s.r.o.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na august budúceho roka s ukončením do konca roka 2025. Celková výmera pozemkov pre logistické centrum je takmer 450-tisíc metrov štvorcových, na ktorých bude šesť skladových objektov, administratívny objekt, garáže, vrátnice a 294 parkovacích miest.