Ilustračná foto.

Pre realitné fondy nie je Ukrajina zaujímavá. Držia sa domáceho trhu nehnuteľností

Najprv prekvapenie z vojny na Ukrajine, potom upokojenie a hľadanie spôsobu, ako sa vyrovnať s rastúcou infláciou na Slovensku. To je v skratke nálada investorov v troch realitných fondoch, ktoré oslovil ASB, v prvom štvrťroku tohto roka.

Podľa zistení Štatistického úradu SR stúpla inflácia v marci, v závere prvého kvartálu roka 2022, medziročne na 10,4 %. Slovenské domácnosti vynaložili najviac finančných prostriedkov na bývanie a energie. Rast cien v marci dosiahol 14,4 %, pričom domácnosti si priplatili za energie, nájomné aj za služby.

V súhrne za tri mesiace roka 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili v priemere o 9,3 % (za domácnosti zamestnancov o 9,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9,2 %, za domácnosti dôchodcov o 10,1 %).

Koncom apríla predstavila vláda verejnosti jednorazové aj dlhodobé opatrenia, ktoré majú pomôcť občanom. V tomto roku na ne štát vynaloží 260 miliónov eur.

Investovanie do realitných fondov je prezentované ako cesta pre konzervatívnejšie naladených investorov. Ukrajina je veľký štát, s množstvom príležitostí a potenciálne veľkým trhom. Ale v čase vojny aj v období pred ňou, ktoré bolo politicky a ekonomicky turbulentné, to nestačí.

Ilustračná foto nehnuteľností
Ilustračná foto nehnuteľností | Zdroj: iStock

Manažér Stredoeurópskeho realitného fondu od developera HB Reavis Peter Grančič povedal, že ich portfólio tvoria výhradne komerčné nehnuteľnosti na Slovensku a v Česku. Fond nevlastní žiadne aktíva na území Ukrajiny či v Ruskej federácii.

„Ani naši nájomcovia nemajú primárny zdroj príjmov z krajín zasiahnutých vojnou, preto nie je konfliktom ohrozený ani výnos z nájmov,“ uviedol Grančič. V tomto realitnom fonde HB Reavis sa všetky nájomné kontrakty pravidelne zvyšujú o infláciu.

Podobne sa vyjadril investičný riaditeľ skupiny WOOD & Company Martin Šmigura. Primárne sa zameriavajú na český a slovensky trh. V rámci rozširovania portfólia nedávno kúpili kancelársku budovu vo Varšave. Poľsko je najväčšou a rýchlorastúcou ekonomikou v strednej a východnej Európe.

„To sa o Ukrajine povedať nedá, keďže už od roku 2014 je fakticky vo vojne s Ruskom o Donbas. Preto sme expanziu na tento trh nikdy reálne neplánovali,“ skonštatoval Šmigura.

Dodal, že pri kancelárskych a retailových budovách majú nájomcovia v zmluvách zvyčajne inflačné doložky, ktoré zaručujú rast nájmov spolu s rastom inflácie. Pri nákupných centrách pracujú aj s obratovým nájomným. Pokiaľ pod vplyvom inflácie zaznamená obchodník vyšší obrat, odzrkadlí sa to pozitívne aj vo výnose fondu.

Pre fond ERSTE Realitná Renta je podľa Michala Kopeckého z korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne v súčasnosti dôležité etablovať sa predovšetkým na domácom trhu.

Základnou podmienkou, ktorá vždy ovplyvňuje ich rozhodovanie o investícii do nehnuteľností, je návratnosť prostriedkov. „A tá bude možná iba v prípade mieru, ktorý prinesie stabilitu a prehľadnosť ekonomických a právnych vzťahov,“ uzavrel.

Monika Voleková