Pracovníci spoločnosti Skanska BS razia dva tunely v Slovinsku

Pracovníci spoločnosti Skanska BS intenzívne pokračujú v realizácii projektu dvoch slovinských tunelov Tabor a Barnica, ktoré sa nachádzajú 70 kilometrov juhozápadne od Ľubľany a tvoria súčasť diaľnice Razdrto - Vipava, Rebernice. Po dobudovaní tunelov, ktoré sa predpokladá v septembri 2007, sa pôvodná horská cesta zmení na komfortnú diaľnicu.

 „Tento projekt s technicky zaujímavým riešením je technologicky náročný, pretože oba tunely sú napojené priamo na viadukty,“ uviedol Milan Cagáň z a. s. Skanska BS Prievidza.

Razenie slovenskí tunelári rozbehli v marci tohto roka na troch portáloch tunelov. Už koncom marca urobili prvý záber na pravej rúre tunela Barnica. V súčasnosti je na každom portáli v každej tunelovej rúre vyrazených asi po 60 metrov (m), spolu 360 m z celkovej dĺžky 1 800 m. Cagáň potvrdil, že raziči sa už dostali z najťažších horninových úsekov do terénu s geologicky priaznivejšími podmienkami.

Autorom projektu je architektonická dielňa IRGO Consulting (Ľubľana), investorom stavby talianska firma Vidoni (Tavagnacco) a zhotoviteľom Skanska BS. Podľa projektu tunel Tabor bude mať dĺžku približne dvakrát 600 m a kratší tunel Barnica dvakrát 300 m. Zaujímavosťou je, že oba tunely sú razenú novou rakúskou tunelovou metódou.

Cagáň spresnil, že budovaný asi 9 km dlhý úsek spomínanej diaľnice vedie úbočím horského hrebeňa a napája sa na funkčnú diaľnicu v údolí. Jeho súčasťou bude 9 viaduktov, 2 razené tunely, 5 tunelov s otvoreným výkopom, 5 pilotných stien a 10 oporných múrov.

Zdroj: TASR