Pozvanie na konferenciu o pasívnych domoch
Galéria(1)

Pozvanie na konferenciu o pasívnych domoch

Energetická efektívnosť je základom našej energetickej bezpečnosti a keďže zhruba tretina spotreby energie sa týka stavebníctva, energeticky úsporné budovy (a medzi nimi najmä pasívne domy) sa stávajú témou dňa. Sú ňou v neposlednom rade aj kvôli potrebe a záväzku znižovať emisie CO2, ktoré spôsobujú prehrievanie atmosféry.

Európsky parlament vyzval Komisiu, aby navrhla záväznú požiadavku, na základe ktorej by sa mali od roku 2011 všetky nové budovy stavať podľa noriem pre pasívne domy (alebo by mali rešpektovať ekvivalentné normy pre nebytové budovy). To potvrdzuje akútnu potrebu zvýšenia energetickej efektívnosti a energetickej sebestačnosti únie a v jej rámci aj Slovenska. Táto požiadavka nás musí motivovať, aby sme sa na výstavbu pasívnych domov čím prv začali pripravovať po odbornej, projekčnej, realizačnej i legislatívnej stránke.

Preto si  dovoľujeme pozvať odbornú verejnosť a všetkých záujemcov o energeticky úspornú výstavbu na medzinárodnú konferenciu PASÍVNE DOMY 2009,  ktorá sa uskutoční 29. až 30. októbra 2009 v Bratislave v kongresovom centre Technopol. Konferencia prinesie najnovšie informácie o riešení energeticky efektívnej výstavby a rozvoji pasívnych domov v strednej Európe, zároveň je jedinečnou príležitosťou na stretnutie a výmenu skúseností.

Súčasne s konferenciou prebehne výstava stavebných materiálov, výrobkov, riešení a služieb pre pasívne domy a tiež diskusné fórum, kde sa účastníci konferencie aj široká verejnosť budú môcť oboznámiť s aktuálnou ponukou vhodných produktov na našom trhu.

Konferencia sa zameria na témy, ktoré ďalej prehlbujú informácie o princípoch pasívnych domov:

  • architektonické a technické riešenia pasívnych domov so zameraním ma konkrétne detaily
  • rekonštrukcie podľa zásad konceptu pasívneho domu
  • pasívne stavby občianskej vybavenosti, najmä školy
  • kvalita vnútorného prostredia v pasívnom dome
  • zaistenie kvality, chyby pri návrhu, skúsenosti z realizácie
  • výpočtové metódy a modely, „certifikácia“ pasívnych domov v súlade s EPBD
  • ekonomické hľadisko výstavby pasívnych domov
  • inovatívne výrobky a technické riešenia, novinky z výskumu a vývoja

Prihlásenie na konferenciu je možné cez formulár prístupný cez  www.2009.pasivnidomy.cz/sk/home/, na uvedenej stránke nájdete aj podrobnejšie informácie o konferencii.

Kontakt a podrobnejšie informácie:
Inštitút pre energeticky pasívne domy
iEPD, Líščie údolie 68,  841 04 Bratislava
Tel.: +421 2 64286649
Fax.: +421 2 64284720
E -mail: info@iepd.sk
www.iepd.sk