Interiér športovej haly v Topoľčanoch.

Potrebujeme športoviská, no ako ich stavať? Odpoveď sme hľadali u slovenských developerov

Za akých okolností by ste mali v rámci rezidenčnej výstavby záujem o multifunkčný športový štadión pre deti a mládež? Ako by ste si predstavovali jeho prevádzkovanie?

Pri plánovaní relaxačno-športových plôch pre verejnosť v nových štvrtiach má nezastupiteľnú úlohu územné plánovanie a komunikácia so samosprávou o rozvoji. Samozrejme, aj budúca starostlivosť o športové stánky. Na názor sme sa spýtali developerov z Bratislavy a Košíc.

Základom je aktívna komunikácia so samosprávou

Ján Horváth, výkonný riaditeľ divízie Real Estate skupiny CTR: Pri realizácii našich projektov sa snažíme neobmedziť len na náš vlastný pozemok, ale podporiť aj rozvoj blízkeho okolia a stať sa tak dobrým novým susedom pre pôvodných obyvateľov lokality, do ktorej svojím zámerom vstupujeme.

Zázemie pre šport a relaxáciu sa však snažíme budovať v zodpovedajúcej mierke k veľkosti daného projektu. Ak ide o stavby celomestského významu, akými sú športové areály, štadióny, ale aj koncertné haly, divadlá a iné kultúrne inštitúcie, ich budovanie vnímame ako úlohu verejného sektoru, ktorý súkromní investori významne podporujú zo svojich daní a poplatku za rozvoj.

Ján Horváth CEO divízie Real Estate skupina CTR.
Ján Horváth CEO divízie Real Estate skupina CTR. | Zdroj: Real Estate skupina CTR

Pri tvorbe novej obytnej štvrte si dokážeme predstaviť diskusiu o zodpovedajúcej nadväznosti na existujúcu urbanistickú štruktúru, priechodnosť navrhovaným územím, prípadne aj formou poskytnutia vhodného pozemku na budovanie športovej, kultúrnej alebo oddychovej zóny namiesto priamej finančnej podpory formou poplatku za rozvoj.

Základom toho je aktívna komunikácia so samosprávou a spoločne vyvíjanie maximálneho úsilia na rozvoj danej lokality a zlepšenie kvality života po dokončení projektu.

Vybudovať športoviská by bolo možné pri zmene nevyužívaných alebo uzavretých areálov

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE: Sústreďujeme sa na výstavbu komplexných mestských štvrtí so všetkou potrebnou vybavenosťou. Ich rozsah a funkcie však v značnej miere závisia od platných územnoplánovacích dokumentov a ich prípadných aktualizácií a zmien.

Keď sa spustia územnoplánovacie procesy a konania budú prebiehať v rámci zákonných lehôt, ušetrené finančné prostriedky bude možné investovať vo väčšej miere do verejnej občianskej vybavenosti vrátane športovísk pre deti a mládež.

Pavel Pelikan JTRE
Pavel Pelikán JTRE | Zdroj: JTRE

V Bratislave je množstvo plôch, ktoré sú definované ako šport, no niektoré z nich sú buď opustené a dávno neplnia svoju funkciu, alebo predstavujú uzavreté športové areály s obmedzeným prístupom pre širokú verejnosť. Pri zmene týchto nevyužívaných, prípadne uzavretých areálov na mestotvorné prostredie by bolo možné vybudovať a prevádzkovať športové objekty či areály prístupné širokej verejnosti.

Ihriská a športoviská by mali byť financované z verejných zdrojov

Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate: Multifunkčné ihrisko v Slnečniciach Zóne mesto plánujeme postaviť ako súčasť školského areálu. Samozrejme, podmienkou je, aby škola alebo mestská časť prebrali po dokončení správu a údržbu lokality. Keďže ihriská a športoviská majú charakter verejnej služby a sú verejne prístupné, sme toho názoru, že by mali byť aj financované z verejných zdrojov.

DSC 09942 kopie
Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate | Zdroj: Gabriel Szűc

V Zóne viladomy máme športovú infraštruktúru už postavenú. Nachádzajú sa tam dve takéto športové plochy, z toho jedno multifunkčné ihrisko s menším hľadiskom a umelým osvetlením. Poskytovanie dostatočného priestoru na šport a oddych považujeme v našich projektoch za kľúčové.

Aj vo všeobecnosti platí, že developer bude vo svojej zóne skôr naklonený výstavbe podobných funkcií, ak má istotu, že o lokalitu bude po dokončení postarané. Prináša tak dlhodobú pridanú hodnotu nielen svojmu projektu, ale najmä obyvateľom.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2022