PORFIX – pórobetón, a.s. vyplatí akcionárom dividendy

Na valnom zhromaždení spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s. Zemianske Kostoľany, ktoré sa konalo 16. mája 2008, rozhodli jej majitelia o vyplatení dividend v hodnote 900,- Sk na jednu akciu pre viac ako 500 akcionárov.


Dividendy predstavujú približne 79 percent z čistého zisku spoločnosti, vytvoreného v roku 2007. Zvyšok zostáva vo forme nerozdeleného zisku.

PORFIX vyrobil v roku 2007 viac ako 440 tis. metrov kubických murovacieho materiálu a predal takmer 430 tis. m3. Tržby vo výške viac ako 800 mil. Sk znamenajú oproti minulému roku nárast o viac ako 14 percent.

V tomto roku sa spoločnosť rozhodla celú svoju produkciu umiestniť na domácom trhu. Záujem o slovenských odberateľov dokazuje aj garantovanou cenou: napriek rastúcemu dopytu po stavebných materiáloch nebude meniť cenu až do konca roka 2008. Súčasné ceny teda garantuje po celý rok.

  rok 2007
Tržby spolu (tis. Sk) 824 153
Hospodársky výsledok po zdanení (tis. Sk) 187 027
Investície (tis. Sk) 22 789
Priem. počet zamestnancov 259

Zdroj: PORFIX – pórobetón, a. s.