PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Skanska CZ a STAMART MARTIN

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu (PMÚ) SR schválil koncentráciu podnikateľov a.s. Skanska CZ a s.r.o. STAMART MARTIN. Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Skanska CZ nad podnikom STAMART MARTIN, a to na základe zmluvy o prevode obchodných podielov.

PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia podnikateľov Skanska CZ a STAMART MARTIN nevytvára a ani neposilňuje dominantné postavenie podnikateľa Skanska CZ, a.s., ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantných trhoch – výstavby bytových budov a výstavby budov pre priemysel a služby. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. marca tohto roka.

Hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová ďalej uviedla, že spoločnosť Skanska CZ so sídlom v Česku je súčasťou skupiny Skanska, ktorej materskou spoločnosťou je Skanska AB (Švédsko). Skupina Skanska je celosvetovo aktívna v širokej oblasti stavebných ako aj developerských činností. Predmetom podnikania spoločnosti Skanska CZ je stavebná činnosť s prioritným zameraním na realizáciu dopravných, občianskych, bytových, inžinierskych a priemyselných stavieb. Na území Slovenska Skanska CZ pôsobí prostredníctvom siedmich dcérskych spoločností – Skanska BS, Skanska DS, Skanska CZ, IPS Slovakia, Skanska Technológie, Skanska Development SK a Skanska PS.

Súkromná firma STAMART vznikla v roku 1990 v Martine a v dôsledku zvýšenia objemu prác sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Je zameraná predovšetkým na realizáciu pozemných stavieb (priemyselné, bytové a občianske stavby) s prevahou výstavby budov pre priemysel a služby, ale neoperuje v oblasti realizácie inžinierskych stavieb.

Zdroj: TASR