Lucia Štasselová a Matúš Vallo

Od Valla odchádza odborníčka na nájomné bývanie, jej idea však ostáva

Luciu Štasselovú nahradí Lenka Antalová Plavúchová, ktorá prichádza z pozície zástupkyne starostu v Rači.

Lucia Štasselová končí 1. marca na pozícii námestníčky primátora hlavného mesta. Štasselová zastrešovala agendu sociálnych vecí, ale najmä viedla novú agendu rozvoja mestského nájomného bývania.

„Vzhľadom na svoje skúsenosti, vzdelanie a špecializáciu, Lucia Štasselová na vlastnú žiadosť odchádza, aby sa témam rozvoja mesta a bývania mohla naďalej venovať ako expertka. Či už ako členka Komisie pre rozvoj mesta, alebo ako členka poradného panelu pre nájomné bývanie v oblasti medzinárodnej spolupráce – financovanie dostupného nájomného bývania na úrovni Európskej únie,“ vysvetlil magistrát.

Štasselovú na poste námestníčky nahradí Lenka Antalová Plavúchová, ktorá prichádza z pozície zástupkyne starostu v Rači. Tretie volebné obdobie zároveň pôsobí ako miestna poslankyňa za časť Krasňany.

Mestu pomohla vo viacerých oblastiach

Ako píše svojej facebookovej stránke primátor Matúš Vallo, v oblasti nájomného bývania Lucia Štasselová viedla spracovateľský tím Koncepcie mestskej bytovej politiky, ktorú včera schválilo mestské zastupiteľstvo.

„Za jej napĺňanie bude zodpovedná novovzniknutá Sekcia nájomného bývania. Hlavné mesto získalo vďaka pôsobeniu námestníčky Štasselovej po prvýkrát dva zásadné nástroje pre rozvoj mestského nájomného bývania. A to vlastnú politiku bývania a exekutívnu zložku, ktorá ju bude napĺňať,“ hovorí Vallo.

Dodáva, že počas jej pôsobenia sa zrealizovali po prvýkrát súťaže na mestské bytové domy, rozbehli sa projekty viacerých rekonštrukcií prázdnych chátrajúcich mestských domov a majetkovo-právnych vysporiadaní. Vďaka nim mesto získa ďalšie nevyužívané budovy vhodné na nájomné byty.

SITA, Soňa Búranová