novy prvok na minimalizovanie tepelnych mostov medzi stenou a zakladmi

Nový prvok na minimalizovanie tepelných mostov medzi stenou a základmi

Elimináciou tepelných mostov možno znížiť náklady na vykurovanie až o 4 %, pri pasívnych domoch dokonca až o 6 %. Tepelné mosty sa často vyskytujú v miestach styku vodorovnej konštrukcie s konštrukciou zvislou, teda napríklad medzi stenou a základovou konštrukciou, prípadne stenou suterénu stavby. Na minimalizovanie tepelných mostov v týchto miestach je určený nový vápennopieskový prvok KMB SENDWIX THERM, ktorý doplnil moderný dvojvrstvový murovací systém od spoločnosti KM Beta, navrhnutý priamo na stavbu úsporných, nízkoenergetických a pasívnych domov.

Vápennopieskové prvky SENDWIX na zvislé konštrukcie sa vyrábajú zo smesi vápna, kremičitého piesku a vody. KMB SENDWIX THERM je špeciálny izolačný vápennopieskový blok vyrobený z rovnakých surovín, naviac však so špeciálnou prímesou, ktorá zvyšuje tepelný odpor až o 50 %. Použitím tohto izolačného bloku vo zvislej konštrukcii dochádza k minimalizovaniu tepelných mostov medzi stenou a základovou konštrukciou, prípadne stenou suterénu stavby.

Nový prvok ponúka KM Beta v troch rozmeroch – pre hrúbky stien 240, 175 a 115 mm.
SENDWIX 16DF-D THERM – pre hrúbku steny 240 mm, rozmery 498 × 240 × 113 mm
SENDWIX 12DF-D THERM – pre hrúbku steny 175 mm, rozmery 498 × 175 × 113 mm
SENDWIX 4DF-D THERM – pre hrúbku steny 115 cm (priečkovka), rozmery 498 × 115 × 113 mm

Izolačné vlastnosti pri zachovaní vysokej pevnosti

Priemerná pevnosť v tlaku prvkov THERM je 20 N/mm2, je teda zhodná s pevnosťou porovnateľných vápennopieskových výrobkov SENDWIX. Únosnosť stien sa tak zaradením prvkov THERM ako zakladacieho radu neznižuje, ako je to napríklad pri použití penového skla alebo plynosilikátu.

Prvok SENDWIX 12DF-D THERM vyniká pri hrúbke 175 mm a hmotnosti 11,2 kg/ks pevnosťou 20 N/mm2, objemovou hmotnosťou 1 135 kg/ks a tepelnou vodivosťou 0,33 W/mK. Táto kombinácia vlastností, predovšetkým vysokej pevnosti a zároveň tepelnej vodivosti, je unikátna a umožňuje navrhovať výborne izolované stavby aj pri veľkom zaťažení stien, napríklad pri viacposchodových domoch.

Nové prvky SENDWIX THERM sa používajú ako prvý zakladací rad. Vždy sa preto murujú na maltu, a to aj v prípade, že v ďalších radoch sa už využije technológia tenkovrstvového murovania na lepidlo.

Zdroj: KM Beta a. s.