nove centrum inovacii
Galéria(3)

Nové Centrum inovácií

Novootvorené Baumit Centrum inovácií v rakúskom Wopfingu sa stáva jedným z najmodernejších centier vývoja a výskumu stavebného priemyslu v Európe. 

obr 2 big image
nove centrum inovacii 5976 big image
V priebehu 18 mesiacov investovala spoločnosť Baumit  do výskumného centra superlatívov 6,5 milióna Euro. Oddelenie vývoja a výskumu získalo viac ako dvojnásobok priestorov. Na viac ako  3 000 m2 sa všetko točí okolo vývoja nových produktov, zlepšovania súčasných produktov a receptúr pre všetky výrobné závody Baumit. Boli vytvorené vynikajúce podmienky na skúšky a porovnávacie testy nových surovín. Ďalšie inovácie v oblasti fasád, ešte lepšie omietky a stierkové hmoty –produkty pre zdravé prostredie, pri výrobe ktorých sa venuje pozornosť dlhodobej udržateľnosti.

Zo stavebno-technického pohľadu – umelecké dielo
Baumit Centrum inovácií je od základov až po strechu nabité inováciami Baumit. Bola zohľadnená geometriu stavebných objektov a využité aktívne betónové jadro na kúrenie a chladenie. To prispelo k optimálnej teplote v priestoroch a tým k dobrej pohode a príjemnému pocitu.

Medzinárodné výskumné centrum

Nový objekt ponúka technicky pokrokové podmienky: je tu napríklad niekoľko klimatizovaných komôr, v ktorých možno testovať vplyvy rôznych podmienok na produkty. Takto vzniká hodnotné know-how pre viac ako 25 Baumit krajín. Je možné simulovať stavebno-fyzikálne procesy, rovnako merať a optimalizovať energetické procesy na fasáde. V uzavretých systémoch sa testujú hranice odolnosti stavebných materiálov.

Do klimatizovaných komôr možno umiestniť celé steny budov a je možné ich vystaviť umelému slnečnému žiareniu a prehriatiu až na 80 °C, niekoľko dní vystavovať dažďu, až po extrémne rýchle schladenie na -20 °C v priebehu troch hodín. Je možné simulovať extrémne podmienky aké sa vyskytujú v Turecku alebo na Ukrajine. V nových klimatizovaných komorách možno optimálne simulovať najrôznejšie vplyvy na jednotlivé produkty a receptúry prispôsobovať ešte lepšie podmienkam všetkých Baumit krajín. Po prvý raz je k dispozícii vlastné striekacie stanovisko, kde možno testovať nanášanie striekaného betónu v reálnych podmienkach tunela.

Expanzia v oblasti vývoja a výskumu
Nové Baumit Centrum inovácií už bolo potrebné postaviť, pretože oddelenie vývoja a výskumu sa v posledných rokoch rýchlo rozrástlo. Pracuje v ňom dnes už viac ako 30 spolupracovníkov. Po prvý krát sú kolegovia z oddelení suchých a pastéznych výrobkov pod jednou strechou. To prináša synergické efekty a zjednodušuje vzájomnú komunikáciu. Množstvo nových prístrojov umožňuje pracovať paralelne, čo šetrí čas. Popri plnení úloh vývoja a výskumu poskytuje nová budova aj vynikajúce možnosti vzdelávania na medzinárodnej úrovni: sú tu k dispozícii veľkorysé školiace miestnosti a tréningové priestory.

Baumit – líder inovácií v stavebnom priemysle

Spoločnosť Baumit patrí k popredným firmám v inováciách v európskom stavebnom priemysle. Inovatívny vývoj nových produktov je motorom úspechu. Pomocou Centra inovácií  dôsledne napĺňa slogan: „Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.“ „Inovácia je kľúčom k ďalšiemu rastu.“ hovorí Robert Schmid. „Stanovili sme si za cieľ patriť vo všetkých našich produktových segmentoch k top hráčom v Európe. Množstvo inovatívnych produktov (Baumit open, Baumit StarTrack a Baumit NanoporTop) a revolučných noviniek z Wopfingu v posledných rokoch dobilo svet a zabezpečilo nám neustály náskok pred konkurenciou. Baumit Centrum inovácií rozhodujúcou mierou prispeje k zachovaniu nášho postavenia lídra inovácií v stavebníctve.“


Robert Schmid odovzdáva Jürgenovi Lorenzovi kľúč od Baumit Centra inovácií, tak ako sa na takéto centrum patrí, v podobe prístupového čipu.

Zdroj: Baumit

–>–>